نرم افزار ممیزی داخلی

نرم افزارممیزی داخلی مدیریت برنامه ریزی واعلام برنامه ممیزی با امکان چک لیست های درون سازمانی برای ممیزین و مالکین فرایند با محاسبه مقدارکمی امتیازممیزی رامهیا می نماید

نرم افزار ممیزی داخلی سازوکاری است برای تعیین میزان انطباق فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت و نتایج حاصل از آن، با نظام کیفیت مستقر در سازمان ها و نیز حصول اطمینان از اجرای کارا و اثربخش سیستم مدیریت کیفیت و شناسایی انطباق نداشتن های احتمالی آن ها.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

 نرم افزار زیر سیستم ممیزی داخلی پگاه سیستم

  • تعریف ممیزان سیستم، برای ممیزی داخلی سیستم و ممیزی فرایند تولید
  • اعلام سازوکار فرارسیدن زمان برنامه ریزی ممیزی
  • اعلام برنامۀ ممیزی به واحدها و صاحبان فرایندها و دریافت درخواست تغییر برنامه
  • ایجاد چک لیست‌ های مختلف براساس ممیزی داخلی
  • ایجاد ارزیابی‌ های مختلف با توجه به تفاوت روش‌ های مختلف ممیزی فرایند مشتریان مختلف
  • ایجاد برنامۀ ممیزی به صورت مکانیزه
  • صدور اقدام اصلاحی از فرم چک لیست ممیزی داخلی
  • گزارش گیری نفرساعت صرف شده برای ممیزی
  • مقایسۀ برنامۀ طراحی شده و اجراشده

تصاویر

 نرم افزار زیر سیستم ممیزی داخلی پگاه سیستم

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش