نرم افزار مدیریت جلسات بازنگری مدیریت

در سیستم مدیریت کیفیت، مدیران ارشد لازم است در سیستم مدیریت کیفیت جاری در سازمان بازنگری کنند تا از اجرای مناسب فرایندها و میزان اثربخشی آن در سازمان، اطمینان حاصل کنند. نرم افزار مدیریت جلسات و جلسات بازنگری مدیریت مدیریت کلیه جلسه های سازمانی و نیز مدیریت جلسه های بازنگری مدیریت را برای کاربران این سیستم با توجه به امکانات موجود در نرم افزار ، به راحتی امکانپذیر کرده است .

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار زیر سیستم مدیریت جلسات بازنگری مدیریت پگاه سیستم

 • تعریف برنامه‌ی جلسه
 • تعریف رئیس، دبیر و دیگر اعضای شرکت کننده
 • تعریف شیوه‌ های مختلف برگزاری جلسه ها
 • تعریف ورودی‌ های جلسه با توجه به واحد های سازمانی و مالکان فرایند های سازمان
 • تعریف دستورجلسه و ارسال مکانیزه‌ی آن به اعضای جلسه
 • ثبت سوابق صورت جلسات  جلسه های برگزارشده، به صورت مکانیزه
 • دعوت به جلسه‌ی اعضای جلسه، به صورت مکانیزه
 • تعریف هشدار های لازم درخصوص زمان جلسه ها و پیگیری مسائل تعریف شده در جلسه ها
 • تهیه‌ی گزارش از حاضران و غایبان جلسه ها
 • تهیه‌ی گزارش از اقدامات تعریف شده براساس واحد‌ های سازمانی و فرایند های سازمانی
 • تهیه‌ی گزارش هزینه‌ های تمام شده برگزاری جلسه های بازنگری
 • مدیریت تمامی جلسه‌ های سازمانی
 • ثبت و مشاهده و پیگیری مکانیزه‌ی اقدامات تعریف شده در جلسه ها
 • ثبت اقدامات انجام شده

تصاویر

نرم افزار زیر سیستم مدیریت جلسات بازنگری مدیریت پگاه سیستم

کاتالوگ دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱

از«پگاه سیستم» مشاوره بگیرید