COST accounting نرم‌ افزار بهای تمام شده

ابزار اندازه گیری افق تصمیم گیری
نرم افزار بهای تمام شده پگاه سیستم با ارتباط کامل با نرم افزار حسابداری، نرم افزار انبار و … اطلاعات لازم برای تصمیم بهینه برای مدیران را ایجاد میکند.

 

درنتیجه ی پیشرفت‌‌های اقتصادی کشور و افزایش رقابت مثبت و دستیابی به بلوغ صنعتی که لازمه ی آن درگیرشدن نرم‌ افزار بهای تمام شده در صنایع و سازمان‌‌های مختلف است، دیرزمانی نیست که استفاده از روش‌‌های محاسبه بهای تمام‌شده در کانون توجه دستگاه‌ها و سازمان‌های صنعتی کشور قرار گرفته است. زمینه‌سازی برای تصمیم‌سازی در سازمان، سنجش مسوولیت و کنترل فرایند، نظارت بر انحراف عملکرد تولید، امکان کنترل فعالیت و هزینه‌ها و نیز مدیریت زمان و هزینه و کیفیت را می‌توان در زمرۀ ضرورت‌های استفاده از شاخص بهای تمام‌شده در صنایع و سازمان‌‌های مختلف برشمرد. نرم افزار بهای تمام شده «پگاه ‌سیستم» به‌عنوان بخشی از نرم افزار ERP ایرانی این شرکت با یکپارچگی کامل با نرم افزار حسابداری ، نرم افزار انبار و… شما را در رسیدن به بهای تمام شده کالای تولید شده یاری می‌نماید.

ویژگی‌ها و امکانات

نرم‌ افزار بهای تمام شده «پگاه سیستم»
 • تنظیم دوره‌‌های بودجه و واقعی و قابلیت انتقال اطلاعات بین آن‌ها
 • دریافت اطلاعات معین‌‌های هزینه و بهای تمام‌شده از سیستم حسابداری
 • معرفی ماهیت هزینه‌ها، رفتار هزینه‌ها و مبلغ بودجه‌ شده هریک از معین‌‌های هزینه در هریک از مراکز هزینه‌
 • اطلاعات مهندسی، شامل تعریف ایستگاه‌‌های کاری در هر مرکز هزینه، اطلاعات استاندارد مصرف مواد (BOM)، تولیدات هریک از ایستگاه‌‌های کاری و ظرفیت ایستگاه‌‌های کاری
 • اطلاعات مبانی تسهیم هزینه‌ها، مقادیر تسهیم هزینه و مشخص‌کردن رابطۀ مراکز سهم‌دهنده و سهم‌گیرنده
 • قابلیت محاسبه بهای تمام‌شده بر مبنای فرمول‌‌های متفاوت ساخت
 • قابلیت تعریف دوره‌‌های برآورد، برای محاسبات بهای تمام‌شده، خارج از دوره‌‌های بودجه و واقعی، به‌‌منظور تجزیه و تحلیل حساسیت‌ها و گزارش‌‌های توجیهی اقتصادی
 • نقل‌وانتقال‌های تولیدات بین مراکز و ایستگاه‌‌های کاری
 • دریافت اطلاعات موادمصرفی در هریک از مراکز هزینه، از سیستم انبار
 • دریافت اطلاعات هزینه‌‌های واقعی، به تفکیک مراکز هزینه، از سیستم حسابداری
 • ورود اطلاعات موجودی ابتدا و پایان دوره مواد و نیم‌ساخته‌‌های مصرفی و تولیدات مراکز
 • زمان‌‌های واقعی کارکرد در هریک از ایستگاه‌‌های کاری
 • صدور اسناد حسابداری برای دوره‌‌های معین‌شدۀ استاندارد و واقعی

محاسبات

نرم‌ افزار بهای تمام شده «پگاه سیستم»
 • کنترل قبل از محاسبات از قبیل ارتباط صحیح اطلاعات هزینه و مصارف با مراکز هزینه
 • تعریف درصد و مقدار ضایعات و تاثیر ضایعات عادی و غیر عادی بر بهای تمام شده هر کالا
 • محاسبات معادل آحاد تولید هریک از تولیدات در ایستگاه های کاری
 • محاسبات تسهیم هزینه ها
 • محاسبات مربوط به جذب هزینه ها
 • فروش و بازیافت ضایعات
 • تعریف و محاسبه بهای تمام شده کالاهای مشترک و فرعی
 • تجمیع کالاهای مصرفی
 • محاسبات بهای تمام شده استاندارد و واقعی
 • فروش و خرید خدمات برون سازمانی

گزارش‌ها

نرم‌ افزار بهای تمام شده «پگاه سیستم»

گزارش‌‌های مربوط به هزینه‌‌های تبدیل:

 • انحراف هزینه‌‌های تبدیل
 • نرخ‌‌های جذب دستمزد و سربار
 • هزینه‌‌های مراکز به‌تفکیک دستمزد و سربار
 • هزینه‌‌های جذب‌شدۀ مراکز
 • گزارش‌‌های مواد و نیمه‌ ساخته‌‌های مصرفی:
 • انحراف مواد مصرفی
 • مواد واردشده به تولید
 • انحراف نرخ مواد تولیدی
 • گردش مواد مصرفی
 • تفاوت ارسال یا دریافت از انبار نیمه‌ساخته

گزارش‌‌های بهای‌ تمام‌شده:

 • بهای تمام‌شده واحد محصول
 • گردش تولیدات در ایستگاه‌‌های کاری
 • گزارش حساب کار در جریان ساخت
 • بهای تمام‌شده استاندارد، واقعی، انحراف
 • بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده
 • بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفت \\.

تصاویر:

کاتالوگ دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱