راهکار نرم‌افزار ویژه شرکت‌های تولیدی (ERP)

 

نرم‌افزار ویژه شرکت‌های تولیدی ERP

پگاه سیستم ERP   

با توجه به عمق و گسترش رقابت در دنیای امروز نرم افزار ها برای مدیریت بر اساس اطلاعات دقیق و به‌هنگام از نیازهای اساسی شرکت‌های تولیدی هستند.
متاسفانه در کشور ما ERP یک نیاز جدی اما مغفول مانده بوده و شرکت‌های نرم افزار عموما به سیستم‌های پایه بسنده کرده و این نیاز را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.
پگاه سیستم با یکپارچگی بالای نرم افزارهای خود و همچنین گستردگی بی‌نظیر سبد محصول خود توانسته است به راهکار جامع نرم افزارERP ایرانی برای شرکت‌های تولیدی دست یابد.
در این راهکار با توجه به نیاز شرکت‌های تولیدی از سیستم های ستادی مانند : نرم افزار حسابداری ، نرم افزار انبار ، نرم افزار دارایی ثابت ، نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار بها تمام شده ، نرم افزار تایم شیت ، سیستم‌های خط تولید مانند: نرم افزار برنامه ریزی تولید ، نرم افزار کنترل کیفیت ، نرم افزار PM (نرم افزار نگه‌داری و تعمیرات) ، نرم افزار کالیبراسیون ، نرم افزار برنامه ریزی و احتیاجات مواد سیستم‌های زنجیره تامین مانند: نرم افزار خرید داخلی ، نرم افزار انبار ، نرم افزار خرید خارجی ، نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان سیستم‌های front office مانند : نرم افزار فروش ، نرم افزار خدمات پس ازفروش ، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری(نرم افزار CRM) ، نرم افزار پخش ، نرم افزار رضایت سنجی مشتریان سیستم های اداری مانند نرم افزار اتوماسیون اداری سیستم های مدیریتی مانند : نرم افزارهوش تجاری(نرم افزار BI) ، نرم افزار داشبورد مدیریت و… در عملکردی کاملا یکپارچه با یکدیگر نیاز مشتری را برآورده می‌سازد.
مشتری بر از اساس نیاز خود می‌تواند قسمت یا تمام نرم افزارها در یک یا چند مرحله تهیه نماید.

در ساختارERP«پگاه سیستم»با ورود مواد اولیه به انبار مواد اولیه و ثبت رسید موقت کالا سیستم چک لیست کنترل مواد اولیه کالای مربوطه را به کارتابل بازرس کنترل کیفیت از قبل تعریف شده در سیستم ارسال می نماید و پس از انجام بررسی در صورت تایید همه یا بخشی از کالای وارده به انبار مواد اولیه مجوز صدور رسید دایم بخش تایید شده را به انبار دار می دهد . و در خصوص اقلام مردود شده در بازرسی امکان صدور حواله برگشت به تامین کننده و یا رسید انبار ضایعات بسته به سیاست برخورد سازمان با تامین کنندگاه را مهیا می نماید .
در خصوص بازرسی های حین تولید محصولات در جریان ساخت سیستم براساس برنامه تولید برنامه ریزی شده در زیر سیستم برنامه ریزی تولید به صورت خودکار چک لیست های مربوط به کنترل محصول حین تولید و نیز کنترل فرایند تولید را به کارتابل بازرسان تعیین شده در سیستم ارسال می نماید .
درخصوص محصول نهایی پس از ثبت گزارش تولید در سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید سیستم امکان صدور خودکار رسید موقت دریافت از تولید برای محصولات تولید شده و رسید موقت برگشت از تولید برای مواد اولیه برگشتی از خط تولید و رسید انبار ضایعات برای ضایعات ایجاد شده در خط تولید را در سیستم انبار انجام می دهد که براساس ویژگیهای کنترل کیفیت پذیر بودن محصولات نهایی رسیدهای موقت صادر به زیر سیستم کنترل کیفیت جهت اخذ تاییدیه واحد کنترل کیفیت ارسال م یگردد و سیستم برای محصولات نهایی تایید شده در کنترل کیفیت رسید دایم دریافت از تولید و برای محصولات نامنطبق بررسی محصولات نامنطبق مطابق با روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق سازمان و در نهایت بنا به نتایج کنترل محصول نامنطبق امکان صدور رسید انبار ضایعات و یا رسید دایم جهت موارد دارای اجازه ارفاقی را صادر می نماید.
سیستم برنامه ریزی تولید مطابق با اطلاعات BOM هر یک از محصولات نهایی و یا نیمه ساخته و نیز اطلاعات OPC محصولات (ترتیب عملیاتهای تولیدی- کنترلی) و اطلاعات نیروهای انسانی تولید منتسب شده به هریک از شیفتهای کاری و عملیاتهای تولیدی محصولات مختلف ، ماشین آلات خط تولید ، زمانبندی شیفت های تولیدی و زمانهای استاندارد عملیاتهای تولید . با توجه به سفارشات ساخت ثبت شده در زیر سیستم فروش با توجه به تعیین الویت های فروش اقدام به برنامه ریزی تولید عملیاتهای مختلف براساس خطوط تولید طرحریزی شده و برنامه ریزی تولید ماشین آلات و نیروی انسانی تولید می نماید و در صورت ناکافی بودن ظرفیت لازم هشدارهای موردنیاز را به کاربر برنامه ریزی تولید اعلام می دارد .
با توجه به ارتباط سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید و نیز BOM هر یک از محصولات مطابق میزان موجودی انبار هر یک از مواد اولیه و نیمه ساخته مورد نیاز تولید امکان ثبت درخواست کالا از انبار و در صورت کمبود موجودی انبار وبا توجه به ارتباط سیستم برنامه ریزی تولید و سیستم خرید امکان ثبت درخواست خرید در سیستم برنامه ریزی تولید وجود دارد .
با توجه به ارتباط سیستم نگه‌داری و تعمیرات با سیستم برنامه ریزی تولید امکان لحاظ نمودن برنامه سرویس های پیشگیرانه ماشین الات در زمانبندی برنامه ریزی تولید وجود دارد.

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱