نرم افزار ارزیابی کارکنان

شرکت «پگاه سیستم» در قالب نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان، سعی دارد یاری رسان مدیران ارشد سازمان ها در حفظ مشتریان داخلی خود، یعنی پرسنل، باشد.

نگهداری و افزایش رضایت نیروی انسانی دانشگر (Knowledge Worker) یکی از عوامل مهم در بقای سازمان ها در قرن بیست ویکم است. با گذشت زمان، تکنولوژی نقش مؤثرتری در رقابت پذیری بنگاه‌ های اقتصادی ایفا می کند. از طرفی، سهم دانش در مقابل تجربه در توسعۀ تکنولوژی ها به طور روزافزونی افزایش یافته است. بدین ترتیب عملکرد بنگاه‌ های اقتصادی به میزان چشمگیری به عملکرد دانشگران آن ها وابسته شده است. به همین دلیل، مدیریت علمی منابع انسانی در شرکت ها، به ویژه در شرکت‌ های متوسط و بزرگ، از اهمیت خاصی برخوردار است.
شناخت اندک  ویژگی‌ های رفتاری و شخصیتی پرسنل دانشگر و نیز نا آگاهی از عوامل مؤثر در رضایت مندی ایشان، موجب احتمال خروج آنان از سازمان و کاهش کارایی شان خواهد شد. شرکت «پگاه سیستم» در قالب نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان، سعی دارد یاری رسان  مدیران ارشد سازمان ها در حفظ مشتریان داخلی خود، یعنی پرسنل، باشد.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار ارزیابی کارکنان پگاه سیستم

 • طراحی انواع فرم های نظرسنجی
 • طراحی فرم با چندین انتخاب در گزینه ها
 • نگارش پرسش های چهارجوابی و تشریحی
 • تعریف نمونۀ آماری
 • ورود اطلاعات پاسخ دهندگان جامعۀ آماری
 • ساختن بانک پرسش و گروه بندی پرسش ها
 • ساختن بانک گزینه ها و گروه بندی گزینه ها
 • ایجاد پرسش نامه، از طریق انتساب پرسش ها به گزینه‌ های مدنظر
 • نظرسنجی و ورود داده ها

گزارش ها

نرم افزار ارزیابی کارکنان پگاه سیستم

 • جست وجوی پیشرفته و گزینش (فیلترکردن) داده ها در کمترین زمان
 • کمک به تحلیل و بررسی و تصمیم سازی مدیران سازمان
 • گزارش‌ های آماری، به صورت نمودار های دایر ه ای و میله ای
 • گزارش از سوابق رضایت پرسنل
 • فرستادن گزارش ها به اکسل

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش