نرم‌ افزار بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده پگاه سیستم با ارتباط کامل با نرم افزار حسابداری، نرم افزار انبار و ... اطلاعات لازم برای تصمیم بهینه برای مدیران را ایجاد میکند.

درنتیجه ی پیشرفت‌‌های اقتصادی کشور و افزایش رقابت مثبت و دستیابی به بلوغ صنعتی که لازمه ی آن درگیرشدن حسابداری بهای تمام شده در صنایع و سازمان‌‌های مختلف است، دیرزمانی نیست که استفاده از روش‌‌های محاسبه بهای تمام‌شده در کانون توجه دستگاه‌ها و سازمان‌های صنعتی کشور قرار گرفته است. زمینه‌سازی برای تصمیم‌سازی در سازمان، سنجش مسئولیت و کنترل فرایند، نظارت بر انحراف عملکرد تولید، امکان کنترل فعالیت و هزینه‌ها و نیز مدیریت زمان و هزینه و کیفیت را می‌توان در زمرۀ ضرورت‌های استفاده از شاخص بهای تمام‌شده در صنایع و سازمان‌‌های مختلف برشمرد. نرم افزار بها تمام شده «پگاه ‌سیستم» با یکپارچگی کامل با نرم افزار حسابداری ، نرم افزار تایم شیت و... شما را در رسیدن به بهای تمام شده کالای تولید شده یاری می‌نماید.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار بهای تمام شده پگاه سیستم

 • تنظیم دوره‌‌های بودجه و واقعی و قابلیت انتقال اطلاعات بین آن‌ها
 • دریافت اطلاعات معین‌‌های هزینه و بهای تمام‌شده از سیستم حسابداری
 • معرفی ماهیت هزینه‌ها، رفتار هزینه‌ها و مبلغ بودجه‌ شده هریک از معین‌‌های هزینه در هریک از مراکز هزینه‌
 • اطلاعات مهندسی، شامل تعریف ایستگاه‌‌های کاری در هر مرکز هزینه، اطلاعات استاندارد مصرف مواد (BOM)، تولیدات هریک از ایستگاه‌‌های کاری و ظرفیت ایستگاه‌‌های کاری
 • اطلاعات مبانی تسهیم هزینه‌ها، مقادیر تسهیم هزینه و مشخص‌کردن رابطۀ مراکز سهم‌دهنده و سهم‌گیرنده
 • قابلیت محاسبه بهای تمام‌شده بر مبنای فرمول‌‌های متفاوت ساخت
 • قابلیت تعریف دوره‌‌های برآورد، برای محاسبات بهای تمام‌شده، خارج از دوره‌‌های بودجه و واقعی، به‌‌منظور تجزیه و تحلیل حساسیت‌ها و گزارش‌‌های توجیهی اقتصادی
 • نقل‌وانتقال‌های تولیدات بین مراکز و ایستگاه‌‌های کاری
 • دریافت اطلاعات موادمصرفی در هریک از مراکز هزینه، از سیستم انبار
 • دریافت اطلاعات هزینه‌‌های واقعی، به تفکیک مراکز هزینه، از سیستم حسابداری
 • ورود اطلاعات موجودی ابتدا و پایان دوره مواد و نیم‌ساخته‌‌های مصرفی و تولیدات مراکز
 • زمان‌‌های واقعی کارکرد در هریک از ایستگاه‌‌های کاری
 • صدور اسناد حسابداری برای دوره‌‌های معین‌شدۀ استاندارد و واقعی

محاسبات

نرم افزار بهای تمام شده پگاه سیستم

 • کنترل قبل از محاسبات از قبیل ارتباط صحیح اطلاعات هزینه و مصارف با مراکز هزینه
 • تعریف درصد و مقدار ضایعات و تاثیر ضایعات عادی و غیر عادی بر بهای تمام شده هر کالا
 • محاسبات معادل آحاد تولید هریک از تولیدات در ایستگاه های کاری
 • محاسبات تسهیم هزینه ها
 • محاسبات مربوط به جذب هزینه ها
 • فروش و بازیافت ضایعات
 • تعریف و محاسبه بهای تمام شده کالاهای مشترک و فرعی
 • تجمیع کالاهای مصرفی
 • محاسبات بهای تمام شده استاندارد و واقعی
 • فروش و خرید خدمات برون سازمانی

گزارش‌ها

نرم افزار بهای تمام شده پگاه سیستم

گزارش‌‌های مربوط به هزینه‌‌های تبدیل:

 • انحراف هزینه‌‌های تبدیل
 • نرخ‌‌های جذب دستمزد و سربار
 • هزینه‌‌های مراکز به‌تفکیک دستمزد و سربار
 • هزینه‌‌های جذب‌شدۀ مراکز
 • گزارش‌‌های مواد و نیمه‌ ساخته‌‌های مصرفی:
 • انحراف مواد مصرفی
 • مواد واردشده به تولید
 • انحراف نرخ مواد تولیدی
 • گردش مواد مصرفی
 • تفاوت ارسال یا دریافت از انبار نیمه‌ساخته

گزارش‌‌های بهای‌ تمام‌شده:

 • بهای تمام‌شده واحد محصول
 • گردش تولیدات در ایستگاه‌‌های کاری
 • گزارش حساب کار در جریان ساخت
 • بهای تمام‌شده استاندارد، واقعی، انحراف
 • بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده
 • بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش