نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار

نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار با ثبت رویدادهای مربوطه، امکان مدیریت راحت و سریع این عرصه را ممکن کرده و ارتباط یکپارچه با نرم افزار حسابداری سازیار دارد.

پیچیدگی محاسبه حقوق و دستمزد، حساسیت محاسبه ها و ارائه اطلاعات متنوع حقوق پردازی به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت دارایی، روندی زمان بر و حساس در واحدهای مالی هر کسب و کار است.

نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار با ثبت رویدادهای مربوطه، امکان مدیریت راحت و سریع این عرصه را ممکن کرده و ارتباط یکپارچه با نرم افزار حسابداری سازیار دارد.

چند نمونه از توانمندی های نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار را بر می شمریم:

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار

 • در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار، پرسنل سازمان را با اطلاعات کامل شناسنامه ای، اطلاعات بیمه، سوابق کاری، تحصیلات و ... تعریف نمایید.

 • موارد و قوانین خاص مانند جانبازی، معافیت بیمه تامین اجتماعی، سهم کارفرما و ... در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار پشتیبانی می شود.

 • عوامل مختلف مانند حقوق پایه، کارانه، اضافه کاری عادی یا تعطیلی، ماموریت، نوبت کاری و .. به سادگی تعریف می شود.

 • می توانید وام های پرسنل را تعریف و مدیریت نمایید.

 • تمامی شعب بیمه و حوزه های مالیاتی مرتبط با سازمان خود را معرفی نمایید.

 • اطلاعات متغیر هر سال، مانند جدول مالیات، سقف بیمه، سقف عیدی و ... را تعریف کنید.

 • می توانید داده ها را تعریف نموده و مالیات با انتخاب شما بر اساس روش های تعدیل ماهانه درآمد، تعریف سالانه درآمد و یا بدون تعدیل محاسبه می شود.

 • اطلاعات ماهیانه کارکردی و ریالی (مساعده ، پاداش و ...) را می توان به صورت دستی وارد نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار کرد و همچنین می تواند اطلاعاتی را از کارت ساعت با فایل های excel و text دریافت کنید.

 • حقوق ماهیانه توسط نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار محاسبه می شود.

 • محاسبه های دوره ای مانند عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار پشتیبانی می شود.

 • در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار محاسبات تسویه حساب پرسنل خود را انجام می دهید و گزارش تسویه حساب در اختیار شما قرار می گیرد.

 • سند حسابداری حقوق، عیدی، بازخرید مرخصی، سنوات و تسویه حساب به صورت خودکار صادر می شود.

 • می توانید فیش حقوق، عیدی، بازخرید مرخصی و بازخرید سنوات را توسط نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار تهیه کنید.

 • فهرست بیمه، فهرست خلاصه بیمه و دیسکت بیمه سازمان خود را مطابق استاندارد در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار می توانید تهیه کنید.

 • فهرست مالیات، فهرست خلاصه مالیات و دیسکت مالیات سازمان خود را مطابق استاندارد وزارت دارایی در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار می توانید تهیه کنید.

 • فهرست پرداخت حقوق با اطلاعات کامل و جزییات دستمزد ارائه می شود.

 • دیسکت بانک حقوق پرسنل با فرمت های مختلف مربوط به بانک های مختلف در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار تهیه می شود.

 • گزارش های متنوع جدولی و نموداری از مسایل مرتبط با حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار پیش بینی شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش