از سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست چه می دانید؟

منظور از ایمنی و بهداشت شغلی چیست؟

شرایط و عواملی كه بر روی سلامتی و آسایش كاركنان اداری، کلیه كارگران، كاركنان پیمانكار ، بازدیدكنندگان و  هرفرد دیگری درمحیط كار تاثیر بگذارد را به عنوان ایمنی و بهداشت شغلی می شناسیم. این گونه شرایط و عوامل برای هرسازمانی با توجه به ماهیت فعالیت های سازمان متفاوت است بایستی توجه داشت كه شناخت این عوامل و شرایط در یك سازمان از مهمترین فعالیت­های استقرار سیستم در یك سازمان است.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی چیست؟

بخشی از كل سیستم مدیریت كه باعث تسهیل مدیریت مخاطرات احتمالی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از فعالیتهای سازمان می­گردد و دربردارنده ساختار سازمانی، طرح ریزی فعالیت­ها ، مسئولیت ها ، عملیات ، روش های اجرائی ، فرآیند­ها و منابع برای توسعه، استقرار، دستیابی، بازنگری و نگهداری خط مشی ایمنی سازمان می باشد. خط مشی S& OHدر هر سازمان محور كلیه فعالیت های یك سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی محسوب می­شود و لازم است در جهت نیل به اهداف خط مشی سازمان منابع لازم اختصاص داده شود و ساختار سازمانی مسئولیت ها، روش های اجرائی مورد نیاز جهت نیل به اهداف خط مشی به گونه ای كارآمد تعیین شده و طرح ریزی ها و برنامه­ها در راستای نیل به این اهداف صورت پذیرد.

هدف ها و اهميت بهبود ايمني و بهداشت كار

خسارت هاي مالي و جاني گزافي كه نارسايي ايمني و بهداشت ايمني و بهداشت در محیط های کاری سرچشمه مي گيرد، به تنهايي مهمترین دليل براي توجيه برنامه هاي بهسازي محيط كار است. هدف هاي بهسازي وضع ايمني و بهداشت كار در درجه­ی نخست متوجه حمايت و حفظ كاركنان و در پي آن كاهش هزينه­ها است. ‏

 

یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت با طراحی و اجرای مناسب و اثربخش دارای فواید ذیل است:

  1. ایجاد ساختاری که در آن بخش ایمنی و بهداشت حرفه ای همراه با نیروهای کارآمد و متخصص بعنوان موتور محرکه و مغز سیستم عمل کنند.
  2. اعمال اقدامات کنترلی در جداول زمانی مشخص در قالب برنامه های ضربتی، کوتاه مدت و بلندمدت مطابق با جدول تصمیم گیری سطح ریسک
  3. پایش اقدامات کنترلی بصورت بررسی میزان اثربخشی اقدامات و ارزیابی ریسک مجدد
  4. تعریف اقدامات کنترلی جدید بر طبق بررسی های اثربخشی
  5. بازرسی های منظم و دقیق ایمنی و بهداشت حرفه ای از محیط های کار و تهیه گزارشات از عدم انطباق ها
  6. استخراج رویدادها، عدم انطباق ها و مشکلات ایمنی و بهداشتی مشاهده شده
  7. ثبت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مرتبط با عدم انطباق ها و کنترل اثربخشی آنها
  8. ثبت، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل کلیه رویدادهای سازمان
  9. اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، استخراج عدم انطباق ها و ارايه اقدامات کنترلی موثر

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت:

مديريت اطلاعات ايمني و بهداشت مربوط به كاركنان هر سازمان از اهميت قابل توجه اي برخوردار مي باشد چرا كه كاركنان هر سازمان مهمترين سرمايه آن سازمان مي باشد و توجه به مسائل ايمني كاركنان توجه به حفظ سرمايه اصلي سازمان مي باشد اين سيستم با توجه به ويژگيهاي مندرج در ذيل مي تواند ياري­گر بخش ايمني و بهداشت هر سازمان جهت عملكرد بهينه تر باشد.

سیستم مدیریت مانور و بازدید:

آمادگي هر چه بيشتر و بهتر سازمانها در مقابله با حوادث احتمالي مي تواند باعث كاهش بسياري ازهزينه هاي حوادث در سازمانها گردد حوادثي كه گاه تاخير و عدم آمادگي سازمان در مقابله با آن حوادث ادامه حياط سازمانها را غير ممكن مي سازد و خسارات مالي و جاني فراواني را براي سازمان و جامعه ايجاد مي نمايد.

اين سيستم با تسهيل در مديريت و برنامه ريزي مانور و بازديد مي تواند ابزار مناسبي جهت ايجاد آمادگي براي مقابله با حوادث را ايجاد نمايد .

سیستم مدیریت ریسک ایمنی و جنبه­های زیست محیطی:

امروزه اهميت شناخت، كنترل و كاهش تاثيرات جنبه هاي ايمني و زيست بر كسي پوشيده نيست جنبه هايي كه در صورت غفلت مي تواند زمينه ساز حوادث ناگوار و در نتيجه تحميل هزينه هاي فراوراني از نظر مالي و جاني براي سازمانها ، كاركنان و جامعه گردد اين سيستم با ايجاد شرايط متناسب جهت مديريت جنبه­هاي ريسك ايمني و زيست محيطي مي تواند ابزار مناسب جهت پيشگيري از آسيب هاي فراوان و ايجاد هزينه هاي شكست گردد.

برای ارزیابی سیستم های فوق الذکر می توان از استاندارد های OHSAS 18001 و ISO 14001 استفاده نمود که قابلیت یکپارچه سازی با دیگر سیستم های مدیریت، مانند ISO 9001 (در برگیرنده توجیهات کیفیتی) و کل مجموعه را در قالب سیستم مدیریت یکپارچه IMS ممیزی نمود.

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱