مك دونالدز و تاثيرات فرهنگی و اجتماعی آن

 

رستورانهای مك دونالدز دارای حدود 36200 شعبه در 119 کشور جهان، بزرگ ترین مجموعه رستوران های زنجیره ای است که نام آن برای کوچک و بزرگ در سراسر دنیا شناخته شده است.

چون روزانه حدود 70 میلیون نفر (چیزی نزدیک به جمعیت کشور ایران) در آنها غذا، قهوه و دسر صرف می کنند. این مجموعه مبتکر ایجاد غذاهایی ویژه کودکان بوده و با ایجاد هزینه ای اندک برای والدین، کودکان مشتاقانه برای غذا خوردن به آنجا میروند؛ در ادامه با شركت پگاه سيستم همراه باشيد تا درباره اين رستوران ها بيشتر بدانيد.

تمام تلاش مدیران ارشد در راستای ارائه سرویس بهتر و سریعتر به سطح وسیع تری از جامعه بوده و به دنبال شلوغتر شدن فضای رستورانهایشان هستند.

این کمپانی قدرتمند دارای صدها هزار کارمند در سطوح مختلف شغلی است و چنانچه نحوه فعالیت این مجموعه را مورد پیمایش قرار دهید اخذ تصمیمات جدید و جاری شدن آنها را در سطوح مختلف کاری، چیدمان رستورانها و حتی نحوه ارائه خدمات به مشتریان خواهید دید. نکته برجسته همزمانی انجام و پیاده سازی تغییرات – بنابر تصمیم مدیران- در یک استان، یک کشور و بعضا یک قاره است. از آنجاکه کارمندان و مشتریان از تمامی اقشار جامعه و از کشورهای مختلف هستند لذا از تاثیرات فرهنگی و اجتماعی عمیق این کمپانی بر جوامع مختلف نباید غافل شد.

در بسیاری از کشورها، خصوصا در حوزه آمریکای شمالی به طور کلی به کارهای عمومی و سطح پایین مک جابز (Mc’Jobs) گفته میشود و این به عنوان یک اصطلاح فراگیر مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مثال به دانشجویان و دانش آموزان توصیه میشود که برای پوشش هزینه تحصیلات مک جاب پیدا کنند تا بتوانند گذران زندگی كنند. یعنی به طور عمومی این اصطلاح دربر گیرنده همه کارهای دارای حداقل در آمد و با شرایط استخدام نسبتا آسانتر است و همانطور که نمایان است اصل این اصطلاح از کار در رستورانهای مکدونالدز گرفته شده و عمومیت یافته است.

زمانی که به کارآفرینی و خلاقیتهای مجموعه عظیم مکدونالدز توجه مي كنند متوجه میشوید که همیشه مبتکر و پیشرو بوده اند و مابقی تجارتهای مشابه همیشه سعی در دنباله روی از سیاست گذاریهای آنها داشته اند. رقبا در خیلی موارد با شایعه پراکنی سعی در تخریب و ایجاد افت در تجارت آنها دارند که در انتها به کسب شهرت بیشتر آنها منجر مي شود.

باتوجه به تخصص و تجارب شخصی نویسنده و نظر صاحب نظران در مارکتینگ، این ایده متفقا وجود دارد که برخی از وقایع توسط مشاوران بازاریابی و مدیران خود مجموعه با سیستم مدیریت شایعه ایجاد می شود و باعث مي شود که این مجموعه عظیم هر از چند گاهی به تیتر اول رسانه های گروهی کشورها تبدیل شود، چنانچه در مقالات قبل نیز اشاره كرده بودم استفاده از روند تفسیر معکوس در تبلیغات، امری متداول است که هم اکنون به سمت وضوح بیشتر در حرکت است.

اصطلاح رایج دیگری در زبان انگلیسی وجود دارد که آن رایت فور پسیج (Rite for passage) است و اصولا به معنی بلوغ و گذراندن یک مقطع خاص در جوانان، یا به صورت عامیانه خانم و آقا شدن جوانان به کار میرود، حال آنکه بخشی از مردم در کشورهای آمریکای شمالی، بر این باورند که جوانان برای رسیدن به بلوغ و (اصطلاحا مرد شدن) می باید یک دوره در رستورانهای مکدونالدز کار کنند. حال این تفکر میتواند ریشه در مسایل مختلف اعم از سرعت و نظام انجام کارها و سایر فاکتورهای حاکم در آن مجموعه داشته باشد.

در مجموع هر چه بیشتر به کندو کاو در رابطه با سیستم فعالیت مک دونالدز و اثرات آن در بطن جامعه میپردازید متوجه میشوید که این ابرقدرت همیشه یک ابرقدرت است.

 

منبع: فرصت امروز

رستورانهای مك دونالدز دارای حدود 36200 شعبه در 119 کشور جهان، بزرگ ترین مجموعه رستوران های زنجیره ای است که نام آن برای کوچک و بزرگ در سراسر دنیا شناخته شده است چون روزانه حدود 70 میلیون نفر (چیزی نزدیک به جمعیت کشور ایران) در آنها غذا، قهوه و دسر صرف می کنند. این مجموعه مبتکر ایجاد غذاهایی ویژه کودکان بوده و با ایجاد هزینه ای اندک برای والدین، کودکان مشتاقانه برای غذا خوردن به آنجا میروند؛ در ادامه با شركت پگاه سيستم همراه باشيد تا درباره اين رستوران ها بيشتر بدانيد.

تمام تلاش مدیران ارشد در راستای ارائه سرویس بهتر و سریعتر به سطح وسیع تری از جامعه بوده و به دنبال شلوغتر شدن فضای رستورانهایشان هستند.

این کمپانی قدرتمند دارای صدها هزار کارمند در سطوح مختلف شغلی است و چنانچه نحوه فعالیت این مجموعه را مورد پیمایش قرار دهید اخذ تصمیمات جدید و جاری شدن آنها را در سطوح مختلف کاری، چیدمان رستورانها و حتی نحوه ارائه خدمات به مشتریان خواهید دید. نکته برجسته همزمانی انجام و پیاده سازی تغییرات – بنابر تصمیم مدیران- در یک استان، یک کشور و بعضا یک قاره است. از آنجاکه کارمندان و مشتریان از تمامی اقشار جامعه و از کشورهای مختلف هستند لذا از تاثیرات فرهنگی و اجتماعی عمیق این کمپانی بر جوامع مختلف نباید غافل شد.

در بسیاری از کشورها، خصوصا در حوزه آمریکای شمالی به طور کلی به کارهای عمومی و سطح پایین مک جابز (Mc’Jobs) گفته میشود و این به عنوان یک اصطلاح فراگیر مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مثال به دانشجویان و دانش آموزان توصیه میشود که برای پوشش هزینه تحصیلات مک جاب پیدا کنند تا بتوانند گذران زندگی كنند. یعنی به طور عمومی این اصطلاح دربر گیرنده همه کارهای دارای حداقل در آمد و با شرایط استخدام نسبتا آسانتر است و همانطور که نمایان است اصل این اصطلاح از کار در رستورانهای مکدونالدز گرفته شده و عمومیت یافته است.

زمانی که به کارآفرینی و خلاقیتهای مجموعه عظیم مکدونالدز توجه مي كنند متوجه میشوید که همیشه مبتکر و پیشرو بوده اند و مابقی تجارتهای مشابه همیشه سعی در دنباله روی از سیاست گذاریهای آنها داشته اند. رقبا در خیلی موارد با شایعه پراکنی سعی در تخریب و ایجاد افت در تجارت آنها دارند که در انتها به کسب شهرت بیشتر آنها منجر مي شود.

باتوجه به تخصص و تجارب شخصی نویسنده و نظر صاحب نظران در مارکتینگ، این ایده متفقا وجود دارد که برخی از وقایع توسط مشاوران بازاریابی و مدیران خود مجموعه با سیستم مدیریت شایعه ایجاد می شود و باعث مي شود که این مجموعه عظیم هر از چند گاهی به تیتر اول رسانه های گروهی کشورها تبدیل شود، چنانچه در مقالات قبل نیز اشاره كرده بودم استفاده از روند تفسیر معکوس در تبلیغات، امری متداول است که هم اکنون به سمت وضوح بیشتر در حرکت است.

اصطلاح رایج دیگری در زبان انگلیسی وجود دارد که آن رایت فور پسیج (Rite for passage) است و اصولا به معنی بلوغ و گذراندن یک مقطع خاص در جوانان، یا به صورت عامیانه خانم و آقا شدن جوانان به کار میرود، حال آنکه بخشی از مردم در کشورهای آمریکای شمالی، بر این باورند که جوانان برای رسیدن به بلوغ و (اصطلاحا مرد شدن) می باید یک دوره در رستورانهای مکدونالدز کار کنند. حال این تفکر میتواند ریشه در مسایل مختلف اعم از سرعت و نظام انجام کارها و سایر فاکتورهای حاکم در آن مجموعه داشته باشد.

در مجموع هر چه بیشتر به کندو کاو در رابطه با سیستم فعالیت مک دونالدز و اثرات آن در بطن جامعه میپردازید متوجه میشوید که این ابرقدرت همیشه یک ابرقدرت است.

منبع: فرصت امروز

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱