لیپتون‎؛ خالق ثروتی به رنگ چای

شرکت توماس جی. لیپتون از نام مؤسس خود- یک ایرلندی مهاجر که در سال 1865 ا کشتی ه آمریکا رفت- هره می رد. داستان لیپتون در واقع حکایت فردی است که از فقر کامل ه ثروت هنگفت رسید.

لیپتون 15 ساله که از کشور خود فرار کرده ود، ا 8دلار در جیش و دون هیچ دوستی ه نیویورک رسید. در آن زمان جنگ های داخلی ه اتمام رسیده ود و سرازان ه خانه هایشان ازمی گشتند و خواهان کار ودند. لیپتون روزهای زیادی را در خیاان های نیویورک ه جست جوی کار پرداخت تا اینکه پیشنهادی رای کار در مزارع تناکو ویرجینیا که در جنگ ه یغما رفته ود، دریافت کرد.

رای 4-3 سال عد، لیپتون تمام سواحل شرقی و سواحل می سی سی پی را رای پیدا کردن هر کاری طی كرد. از میان آنها می توان ه کار در مزرعه رنج کارولینای جنوی، رانندگی در حوالی نیواورلانز، کتا فروشی حتی آتشنشان در چارلستون کارولینای جنوی اشاره كرد. او ه طور دوره ای ه نیویورک نیز رای جست وجوی کار مراجعه می كرد ولی ناچار ه ازگشت ه جنو، جایی که کارگر محدود ود، می شد. او سال های زیادی را رای پیدا کردن یک شغل ثات و سودمند گذراند. روی صورتش ریدگی ناشی از چاقو در نرد خیاانی ا یک اسپانیولی ه وجود آمد و زمانی که ه دلیل نداشتن کرایه راه در میان مسافران مخفی شده ود دستگیر شد. زرگترین موقعیت او زمانی ود که سرکارگر مزرعه ای که در آن کار می کرد، وی را که دچار تصادف شده ود و پایش ه شدت آسی دیده ود، رای مراقت یشتر ه خانه  اش رد.

در نهایت او توانست در یکی از شع نیویورک اند مش ه عنوان منشی استخدام شود. لیپتون ه مدت یک سال در آن شرکت کار کرد و سپس ه اسکاتلند ازگشت تا در مغازه پدرش در گلاسگو مشغول ه کار شود. اما ه سرعت از نوع قدیمی کس و کار در آنجا ه ستوه آمد و در سال 1871 در سن 21 سالگی، مغازه کوچک خود را رای تجارت، راه اندازی كرد و چند سال عد دومین مغازه اش را گشود. رای چند سال عد لیپتون دون احساس خستگی رای اینکه تجارتش را ه یک امپراتوری کوچک تدیل كند ه کار پرداخت و فن نمایش، توانایی محاسات مالی و عزم راسخ او در انجام این امر ه او کمک کرد و در طول مدت 10 سال لیپتون زنجیره ای از 20 خوارار فروشی را اداره می کرد. مغازه های لیپتون ه دلیل خدمات و محل های مناس ه شهرت دست یافتند.

در واقع لیپتون مرتا از تدایری استفاده می كرد که مشتریان را ه مغازه های خود وفادار كند. در سال 1881 لیپتون ا استفاده از فن نمایش خود زرگترین پنیر ساخته شده را وارد کشور كرد، ه نمایش گذاشت و ه فروش رساند. شیر مورد نیاز این پنیر از 8000 گاو تامین شده ود و 200 سازنده پنیر در ساخت آن مشارکت كرده ودند. لیپتون تصمیم گرفت که سکه های طلا درون پنیر قرار دهد و نیروی پلیس زیادی سراسر خیاانی را که پنیر ه فروش می رسید پوشش داد.

در عرض دو ساعت کل پنیر ه فروش رسید و تصویر آن ه عنوان نمادی در فروشگاه های لیپتون نص شد.

در دهه 1880 تجارت غذای لیپتون ه 200 مغازه گسترش یافت و لیپتون یک فرد مولتی میلیونر شد. سپس او نظارت روزانه خود ر شرکت را کاهش داد و ه مسافرت پرداخت تا موارد جدید را رای اضافه کردن ه مغازه هایش یاد.

چای در انگلستان در دهه1880 مورد توجه قرار گرفته ود و هر ساله مقدار زیادی از چای ارزان تولید شده در هند وارد این کشور می شد. تقاضا رای چای ه میزان 40 میلیون پوند در دهه 1870 رسید و سپس در اواسط دهه 1880 دو رار شد. فروشندگان چای اصرار زیادی داشتند که لیپتون چای آنها را در مغازه هایش ه فروش رساند، اما لیپتون این کار را رد کرد و در نهایت تصمیم گرفت ه خارج از کشور مسافرت كند و تولیدکننده چای مخصوص ه خود را یاد. او در سال 1890 ه هند رفت و از مزارع چای دیدن کرد و خش جدیدی را ه زندگی حرفه ای خود افزود.

چای ه قیمت 50 سنت ات هرپوند فروخته می شد که رای خانواده کارگران رقمی الا ود. لیپتون متوجه شد که خودش می  تواند چای را کشت و زرع كند و ه قیمت 30 سنت فروشد. او روش جالی را رای فروش ه کار رد. از آنجاکه تا آن زمان چای ه صورت از فروخته می شد و خریداران نست ه تازگی و وزن چای خریداری شده مطمئن نودند، او سته های رنگی ا وزن 1، 0/5، 0/25 پوندی را ه ازار عرضه كرد و روی آن نوشت «ه طور مستقیم از مزارع چای تا درون قوری ها.»

ا افزایش تقاضا، صنعت چای لیپتون ه سرعت سود زیادی را نمایش داد. در دهه 1900 امپراتوری لیپتون نه تنها در اروپا لکه در آمریکا هم گسترش یافت و لیپتون ا موفقیت ه آمریکا ازگشت و رای اولین ار سهام شرکت در سال 1897 معامله شد. در اواسط دهه 1920 لیپتون در سن 76 سالگی از مدیریت کناره گیری و آن را ه یک تیم کاری منتقل کرد.

لیپتون ا 1 میلیارد دلار فروش در سال، دهه 1980 را آغاز كرد و در اواخر دهه ه زرگترین شرکتی که غذاهای فریز شده می فروشد، تدیل شد.

منع : ویوان

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱