آموزش حسابداری – بخش یازدهم: روش‌های ارزیابی موجودی کالا

1- روش تعیین بهای تمام شده
الف – روش محاسبه بهای تمام شده واحدهای مشخص کالا (روش شناسایی ویژه)

در این روش باید بهای تمام شده هر واحد کالای مربوط به هر خرید تعیین گردد. همچنین در پایان دوره و یا زمان ارزیابی موجودی کالا، معین شود که کالای فروش نرفته مربوط به کدام دسته از خریدهاست.
این روش بسیار رایج بوده و با استفاده از نرم‌افزار انبار پگاه‌سیستم، روش‌های استاندارد ارزیابی موجودی کالا قابل تنظیم است
ب- روش محاسبه میانگین
در این روش، میانگین بهای تمام شده هر نوع کالا در پایان دوره و یا زمان ارزیابی تعیین و جهت ارزیابی موجودی کالا مورد استفاده قرار می گیرد.
ج- روش اولین صادره از اولین وارده
در این روش، اولین کالاهای فروش رفته را از اولین کالاهای خریداری شده به حساب می‌آورند. در نتیجه موجودی کالا در پایان دوره و یا زمان ارزیابی از آخرین خریدها خواهد بود.
د- روش اولين صادره از آخرین وارده
در این روش کالاهای فروش رفته را از آخرین کالاهای خریداری شده به حساب می‌آورند. در نتیجه کالای مانده در پایان دوره از اولین کالاهای خریداری شده میباشد.
در نرم افزار انبار پگاه سیستم، گزارشات به گونه ای طراحی شده اند که نحوه محاسبات موجودی تعدادی و ریالی کالا به صورت کلی و جزئی با دقت بالا قابل گزارش‌گیری است
2- روش قیمت بازار
در این روش موجودی کالای فروخته نشده را با قیمت روز در بازار ارزیابی می کنند.
3- روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
در این روش هر کدام از بهای تمام شده یا قیمت روز در بازار را که کمتر است به منظور ارزیابی موجودی کالای فروخته نشده، مورد استفاده قرار می دهند.

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱