آموزش حسابداری – بخش پنجم:صورت‌های مالی

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش‌هایی ارائه می شود که “صورت‌های مالی” نامیده می شود. صورت‌های‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌كنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود كه‌ در موقعیت‌

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش‌هایی ارائه می شود که “صورت‌های مالی” نامیده می شود.

 

صورت‌های‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌كنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود كه‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارش‌های‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورت‌های‌ مالی‌ به طور جداگانه‌ یا همراه‌ با سایر گزارش‌ها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود.
اجزای‌ صورت‌های‌ مالی‌
مجموعه‌ كامل‌ صورت‌های‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :
الف ‌. صورت‌های‌ مالی‌ اساسی‌ :
1- ترازنامه
2- صورت سود و زیان
3- صورت سود و زیان جامع
4- صورت جریان وجوه نقد
ب‌ . یادداشتهای‌ توضیحی‌.

هدف‌ صورت‌های‌ مالی‌
هدف‌ صورت‌های‌ مالی‌، ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ كه‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ شود. صورت‌های‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ ایفای‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آنها را در قبال‌ منابعی‌ كه‌ در اختیارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد. به منظور دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در صورت‌های‌ مالی‌ یك‌ واحد تجاری‌ اطلاعاتی‌ درباره‌ موارد زیر ارائه‌ می‌شود :
– دارایی‌ها
– بدهی‌
– حقوق صاحبان سرمایه
– درآمدها
– هزینه‌ها
– جریان‌های نقدی

این‌ اطلاعات‌، همراه‌ با سایر اطلاعات‌ مندرج‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌، استفاده‌كنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ را در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ واحد تجاری‌ و خصوصاً در زمانبندی‌ و اطمینان‌ از توانایی‌ آن‌ در ایجاد وجه‌ نقد كمك‌ می‌كند.
مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورت‌های‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاری‌ است‌.

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم

پشتیبانی
پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.
۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش
مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.
۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل
با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید
info@pegahsystem.com

نشانی
تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱
تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱