آموزش حسابداری – بخش هشتم: استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 – نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌

 

 

نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌

شركت‌ سهامي‌ عام‌ نمونه‌

صورت‌ سود و زيان‌

براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

 

يادداشت‌

سال‌ 2×13

سال‌ 1×13

 

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

 فروش‌ خالص‌/ درآمد حاصل‌ از ارائه‌ خدمات‌

 

 

…………

…………

 كسر مي‌شود :

 

 

 

 

 بهاي‌ تمام‌شده‌ كالاي‌ فروش‌رفته‌/ خدمات‌ ارائه‌شده‌

 

 

(…………)

(…………)

 سود (زيان‌ ) ناخالص‌

 

 

…………

…………

 كسر مي‌شود :

 

 

 

 

 هزينه‌هاي‌ فروش‌، اداري‌ و عمومي‌

 

(…………)

 

(…………)

 خالص‌ ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ عملياتي‌

 

…………

 

…………

 

 

 

(…………)

(…………)

 سود (زيان‌) عملياتي‌

 

 

…………

…………

 اضافه‌ (كسر) مي‌شود :

 

 

 

 

 هزينه‌هاي‌ مالي‌

 

(…………)

 

(…………)

 خالص‌ ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌

 

…………

 

…………

 

 

 

…………

…………

 سود (زيان‌) قبل‌ از ماليات‌

 

 

…………

…………

 ماليات‌ بردرآمد

 

 

(…………)

(…………)

 سود (زيان‌) خالص‌

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

 گردش‌ حساب‌ سود (زيان‌) انباشته‌

 سود (زيان‌) خالص‌

 

 

…………

…………

 سود (زيان‌) انباشته‌ در ابتداي‌ سال‌

 

…………

 

…………

 تعديلات‌ سنواتي‌

 

…………

 

…………

 سود (زيان‌) انباشته‌ در ابتداي‌ سال‌ ـ تعديل‌ شده‌

 

 

…………

…………

 سود قابل‌ تخصيص‌

 

 

…………

…………

 تخصيص‌ سود :

 

 

 

 

 اندوخته‌ قانوني‌

 

(…………)

 

(…………)

 ساير اندوخته‌ها

 

(…………)

 

(…………)

 سود سهام‌ پرداختني

 

(…………)

 

(…………)

 

 

 

(…………)

(…………)

 سود (زيان‌) انباشته‌ در پايان‌ سال‌

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱