آموزش حسابداری – بخش چهارم: تعدیل حسابها

برای اینکه صورت‌های مالی حاوی اطلاعات صحیح باشند؛ لازم است قبل از تهیه آن‌ها حساب‌های دفتر کل تعدیل شوند.

در تعدیل حسابها باید به دو نکته اساسی توجه داشت :
اول اینکه کلیه حساب‌ها نیاز به تعدیل ندارند ، بلکه حساب‌های مخلوط و آن دسته از حساب‌های هزینه و درآمد که ثبت نشده‌اند باید تعدیل شوند .
کنترل نوع حساب‌ها در نرم افزار حسابداری«پگاه سیستم»با تعاریف صحیح ، انجام می‌شود
دوم اینکه با تعدیل حساب‌ها ، اشتباهات مربوط به ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه ، نقل آنها به دفتر کل و مانده گیری‌ها تصحیح نمی‌شوند.
از آنجایی که در ثبت رویدادهای مالی روش حسابداری تعهدی مورد استفاده می‌باشد بنابراین آن دسته از درآمدها و هزینه‌هایی که تحقق یافته و مربوط به این دوره مالی هستند؛ اگر چه دریافت یا پرداخت نشده‌اند ، باید در دفاتر ثبت گردند .
لازم به یادآوری است که در پایان دوره مالی ، آرتیکل‌های تعدیلی ابتدا در دفتر روزنامه ثبت میگردند؛ سپس به حساب‌های مربوط در دفتر کل انتقال می‌یابند .
(کلیه ثبت‌های تعدیلی ، هم بر صورت سود و زیان و هم بر ترازنامه اثر میگذارند )
ثبت‌های تعدیلی ، در پایان دوره مالی را می‌توان در یکی از چهار گروه زیر‌طبقه بندی نمود :
– پیش پرداخت‌های هزینه
– پیش دریافت‌های درآمد
– هزینه‌های ثبت نشده
– درآمدهای ثبت نشده

در نرم‌افزار حسابداری«پگاه سیستم»، ثبت تعدیلات در اسناد حسابداری پایان سال توسط کاربر صورت می‌گیرد.
 

منبع:‌ مرکز آموزش پگاه سیستم

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱