نرم‌ افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری پگاه سیستم با یکپارچگی با نرم افزار حسابداری، فروش، حقوق و دستمزد و ..، مدیران مالی را در مدیریت نقدینگی و چکها یاری می‌کند

یکی از راه‌‌های نظارت بر عملکرد مالی سازمان، کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان است. مدیران موفق مالی برای برنامه‌ریزی‌های مالی خود، باید به‌طور خاص، کاهش نقدینگی در سازمان را کنترل کنند و از وضعیت وجوه نقد در سازمان آگاهی کامل به‌دست آورند. نرم افزار خرانه داری «پگاه‌سیستم» که بخشی از نرم افزارهای یکپارچۀ این شرکت به‌شمار می‌رود، با جمع‌آوری و طبقه‌بندیِ اطلاعات جامع ازدریافت‌ها و پراخت‌‌های سازمان و ایجاد ارتباط مستقیم بین نرم افزار حسابداری و نرم افزار ‌های مرتبط با آن (مانند : نرم افزار حقوق و دستمزد ، نرم افزار فروش ، نرم افزار خرید ، نرم افزار بهای تمام شده ، نرم افزار خدمات پس از فروش و...)، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها وپرداخت‌ها و نظارت‌ها بر وضعیت نقدینگی یاری می‌کند.

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار خزانه داری پگاه سیستم

 • تعریف بانک، شعبه‌های بانک، حساب‌‌های بانکی
 • تعریف انواع تنخواه، شارژ تنخواه، صدور صورت‌خلاصۀ تنخواه و تهیۀ نسخۀ چاپی صورت‌خلاصۀ تنخواه به‌تفکیک ریالی و ارزی
 • کنترل سقف تنخواه و صدور اسناد حسابداری مربوط، به‌تفکیک ریالی و ارزی
 • انجام‌دادن تمامی عملیات دریافت و پرداخت، واگذاری به بانک، وصول، عودت، تمدید و... چک و سفته
 • ثبت تمامی عملیات مربوط به چک‌ها و سفته‌‌های دریافتی و پرداختی
 • تنظیم قالب چک و چاپ چک
 • انتساب مبلغ چک به چند نوع عملیات دریافت یا پرداخت
 • انتقال وجوه نقد و چک بین صندوق‌ها و بانک‌ها
 • صدور اعلامیه‌‌های واریز و برداشت از حساب بانکی
 • اعلام آنیِ موجودی بانک، صندوق و تنخواه، به‌صورت ارزی یا ریالی
 • اعلام لحظه‌ای وضعیت اسناد: دریافتنی، پرداختنی، واگذارشده، جایگزین، برگشتی، حقوقی و...
 • تعریف انواع تسهیلات بانکی و انجام‌دادن عملیات مربوط به آن، شامل دریافت تسهیلات، پرداخت اقساط و جرایم و صدور اسناد حسابداری مربوط
 • تعریف انواع ضمانت‌نامۀ بانکی و اجرای عملیات مربوط به آن
 • محاسبۀ اقساط و بهرۀ تسهیلات بانکی و دریافتی و صدور اسناد حسابداری مرتبط
 • صدور اسناد حسابداری و انتقال خودکار اسناد خزانه‌داری به سیستم حسابداری مالی
 • تهیۀ صورت‌مغایرت بانکی، به‌صورت ترازنامه‌ای، ماندۀ بانک به شرکت و ماندۀ شرکت به بانک
 • صدور عملیات دریافت و پرداخت در یک فرم، به‌منظور سهولت کاربری سیستم
 • صدور درخواست و دستور دریافت و پرداخت
 • رأس‌گیری چک‌‌های دریافتی و پرداختی
 • اخذ دیسکت بانک برای تهیۀ صورت‌مغایرت بانکی
 • انتساب انواع عملیات دریافت و پرداخت به عوامل گردش وجوه نقد
 • صدور اسناد حسابداری عملیات خزانه‌داری

گزارش‌ها

نرم افزار خزانه داری پگاه سیستم

 • گزارش تمامی عملیات مربوط به رسید دریافت و پرداخت در سیستم
 • گزارش جامع دریافت و پرداخت چک و سفته
 • گزارش سابقۀ انواع عملیات اسناد دریافتی و پرداختی
 • گزارش جامع ارزی و ریالیِ مربوط به عملیات انجام‌شده
 • گزارش گردش وجوه نقد
 • گزارش گردش حساب بانکی، صندوق و...
 • گزارش موجودی روز
 • گزارش‌‌های مربوط به تسهیلات و ضمانت‌نامه‌‌های بانکی
 • گزارش چک‌‌های دریافتی یا پرداختی سررسیدشده و سررسیدنشده
 • گزارش تنخواه‌گردان‌ها و صورت‌خلاصه‌‌های تنخواه‌گردان‌ها
 • جست‌وجو در گزارش‌‌ها بر مبنای شمارۀ چک، تاریخ، پرداخت‌کننده و...

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش