نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان

نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان با امکان انواع ارزیابی براساس عوامل مختلف وچک لیست های بومی امر رتبه بندی تامین کنندگان را تسهیل می نماید .

با توجه به اهمیت جایگاه تأمین کنندگان در تحقق محصولات باکیفیت و نیز اهمیت ارزیابی و توسعۀ تأمین کنندگان، نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان پگاه سیستم با مدیریت زمان بندی و سوابق ارزیابیِ مرتبط با تأمین کنندگان، سازمان ها را در اجرای هرچه بهتر این وظیفۀ مهم با توجه به امکانات ویژه نرم افزار یاری می نماید .

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان پگاه سیستم

 • تعریف گروه‌ های مختلف تأمین کنندگان
 • تعریف شناسنامۀ تأمین کنندگان مختلف و نیز تأمین کنندگان تأییدشدۀ مشتری
 • تعریف انواع ارزیابی‌ های مختلف از تأمین کنندگان
 • تخصیص مشخصه‌ های مختلف ارزیابی، به گروه‌ های مختلف تأمین کنندگان
 • تعریف انواع چک لیست‌ های ارزیابی تأمین کنندگان
 • تعریف ارزیابان تأمین کنندگان و مسئولیت‌ های مختلف در ارزیابی ها
 • تعریف برنامۀ ارزیابی تأمین کنندگان
 • ثبت نتایج ارزیابی و اقدامات اصلاحی تعریف شده
 • هشدار زمان‌ های ارزیابی هریک از تأمین کنندگان
 • گزارش فهرست تأمین کنندگان
 • گزارش وضعیت رتبه (گریدِ) تأمین کنندگان
 • گزارش هزینۀ ارزیابی تأمین کنندگان
 • اقدام های تعریف شده برای هریک از تأمین کنندگان
 • گزارش روَند وضعیت رتبۀ تأمین کنندگان، از دوره‌ های گذشته تا کنون
 • یکپارچه بودن سیستم با سیستم مدیریت کنترل کیفیت، برای بررسی وضعیت کِیفی اقلام تحویلی تأمین کنندگان

تصاویر

نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان پگاه سیستم

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش