نرم افزار مدیریت ایمنی و بهداشت

نرم افزار مدیریت ایمنی وبهداشت(hse)، امکان ماتریس تجهیزات حفاظت فردی، پرونده پزشکی کارکنان، معاینات پزشکی،بازدید تجهیزات ایمنی و... را مهیا می نماید

مدیریت اطلاعات ایمنی و بهداشت مربوط به کارکنان هر سازمان، بی اندازه مهم است؛ چراکه کارکنان هر سازمان مهم ترین سرمایه های آن سازمان اند و توجه به مسائل ایمنی کارکنان، توجه به حفظ سرمایه اصلی سازمان است. نرم افزار مدیریت ایمنی و بهداشت با توجه به ویژگی‌ های مندرج در سطرهای بعد، می تواند یاریگر بخش ایمنی و بهداشت هر سازمان برای عملکرد بهینه تر باشد.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار مدیریت ایمنی و بهداشت پگاه سیستم

 • تعریف انواع حوادث و گروه بندی و نمایش نمودار علل وقوع حوداث
 • تشکیل پرونده پزشکی کارکنان
 • تهیه شناسنامه تجهیزات ایمنی و آتش نشان
 • برنامه ریزی شارژ تجهیزات ایمنی و آتش نشان
 • یادآوری زمان سررسید شارژ تجهیزات ایمنی و آتش نشان
 • ثبت سوابق شارژ تجهیزات ایمنی و آتش نشان
 • برنامه ریزی تحویل وسایل حفاظت فردی کارکنان
 • یادآوری زمان سررسید تحویل وسایل حفاظت فردی کارکنان
 • ثبت سوابق تحویل وسایل حفاظت فردی کارکنان
 • ثبت گزارش انواع حوادث و امکان ردیابی اقدامات اصلاحیِ ثبت شده حوادث رخ داده
 • تهیه انواع گزارش‌ های اطلاعات ثبت شده درباره ایمنی و بهداشت

تصاویر

نرم افزار مدیریت ایمنی و بهداشت پگاه سیستم

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش