نرم افزار صورت های مالی

با توجه به اهمیت صورت های مالی برای دستیابی به اطلاعاتی درباره دارایی، بدهی‌، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه، جریان های نقدی و ... نرم افزار صورت های مالی ، بر اساس اطلاعات نرم افزار حسابداری تولید شده است.

صورت های مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌‌های نقدی واحد تجاری را ارائه کند. یکی از اهداف صورت های مالی، ارائه اطلاعات طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی واحد تجاری است. شرکت «پگاه ‌سیستم» ضمن ارائه نرم افزار یکپارچه اطلاعات مدیریت (نرم افزار ERP)، به‌منظور پاسخ گویی به نیاز‌های سازمان‌ها، نرم افزار تهیه صورت های مالی را آماده ارائه به بازار کرده است. استفاده کننده گان از این نرم افزار می توانند به اطلاعاتی درباره دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد ها، هزینه ها، جریان های نقدی و سایر اطلاعات واحد تجاری دست یابند.
شایان ذکر است این نرم افزار با یکپارچه بودن کامل با نرم افزار حسابداری و نرم افزار خزانه داری اطلاعات لازم برای تهیه صورت های مالی اساسی را تامین می‌کند.

اجزای مجموعه ی صورت‌های مالی

نرم افزار صورت های مالی پگاه سیستم

 • ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • صورت جریان وجوه نقد

اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی

نرم‌ فزار صورت های مالی پگاه سیستم

 • دارایی‌‌ های ثابت مشهود
 • دارایی های نامشهود
 • سرمایه‌ گذاری‌ها
 • موجودی مواد و کالا
 • حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی
 • موجودی نقدی
 • حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی
 • ذخیره مالیات
 • ذخیره مزایای پایان خدمت
 • بدهی های بلند مدت
 • سرمایه و اندوخته ها
 • درآمد‌ ها و هزینه‌‌ های عملیاتی و غیرعملیاتی
 • هزینه‌ های مالی
 • مالیات بر درآمد
 • اقلام غیرمترقبه

امکان تعریف صورت‌‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد به‌روش مستقیم) طبق استاندارد شمارۀ ۱ و ۲ حسابداری و نیز دریافت مقادیر هریک از اطلاعات ریالی از سیستم یکپارچۀ «پگاه‌سیستم» در این نرم افزار وجود دارد.
اطلاعات مالی یادشده برای گزارش‌دهی به خارج از سازمان نیز به کار می‌آید که نرم افزار صورت‌‌های مالی مهم‌ترین و پرکاربردترین گونۀ آن‌ها محسوب می‌شود. این در حالی است که تهیۀ صورت‌‌های مالی همواره زمانبر است و مشکلات بسیاری پیش روی مسئولان مالی شرکت‌ها قرار می‌دهد.
با درنظرگرفتن این مسائل و روَند روبه‌رشد شفاف‌سازی اطلاعات مالی و عملیاتی در بازار سرمایه و الزام بسیاری از شرکت‌ها به ارائۀ گزارش‌‌های فصلی و میان‌دوره‌ای، این نرم افزار ابزار مناسبی برای تهیۀ سریع و کارآمد صورت‌‌های مالیِ اساسیِ دردسترس است.

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش