نرم‌ افزار مدیریت فرایندها و اهداف سازمان

نرم افزار مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان شناسنامه فرایند، پایش شاخص های کارایی واثر بخشی فرآیندها و میزان تحقق اهداف سازمان به همراه نمودارهای اندازه گیری را ایجاد می نماید

نرم افزار مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان با توجه به اهمیت نگرش فرآیندی در استاندارد ISO9001 و ضرورت تعیین، محاسبه و پایش شاخص های عملکرد سازمان در فرآیند های مختلف تهیه شده است.
با توجه به این که جمع آوری اطلاعات شاخص ها و مانیتورینگ آنها در اغلب سازمان ها با دشواری صورت می گیرد نرم افزار مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان پگاه سیستم با امکان جمع آوری نتایج پایش شاخص ها در سطح سازمان و مانیتورینگ آنها در قالب گزارشات متنوع و بررسی عملکرد فرایندها و تحقق اهداف سازمان به شکل آسان تری نسبت به مدیریت فرایندهای سازمان اقدام می نماید.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار زیرسیستم مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان پگاه سیستم

 • تعریف فرایند‌های سازمان
 • تعریف مسئولان فرایند‌های سازمان و ارتباط واحد‌های گوناگون با فرایند‌های مختلف
 • تعریف ورودی‌‌های فرایند
 • تعریف خروجی‌‌های فرایند
 • تخصیص فعالیت به فرایند
 • تعریف شاخص‌‌های کلیدی فرایند
 • تعریف معیار‌های پایش فرایند
 • تعریف ارتباط شاخص های کلیدی و اهداف کلان سازمان
 • هدف گذاری فرایندها در دوره‌‌های زمانی مختلف
 • هشدار موعد ثبت مقادیر شاخص‌ها به مسئول پایش هر شاخص
 • ارتباط با زیرسیستم مدیریت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود، برای صدور اقدام اصلاحی برای شاخص‌هایی که در محدودۀ مجاز نیست

تصاویر

نرم افزار زیرسیستم مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان پگاه سیستم

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش