نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید با توجه به BOM و OPCمحصولات برنامه ریزی ماشین آلات، نروی انسانی و خطوط تولید را با لحاظ نمودن احتیاجات مواد مدیریت می نماید

استفاده بهینه از منابع تولید و تخصیص مناسب منابع به نیازهای تولید، موجب افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه‌ها می‌شود. پایش آنی منابع‌انسانی و مواد اولیه و نیز اطلاع از وضعیت تجهیزات و ماشین‌آلات و...، به مدیران کمک می‌کند تا برای بهینه‌سازی خطوط تولید خود، به‌صورت دقیق و کارآمد برنامه ریزی کنند. نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید «پگاه‌سیستم» به‌عنوان بخشی از سیستم‌‌های یکپارچه این شرکت، علاوه بر تأمین اطلاعات به‌روز تولید و ظرفیت‌‌های تولید، به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا با دریافت اطلاعات آنی از عملکرد و مقایسه با برنامه‌ریزی‌‌های انجام‌شده، توان سازمان را در پاسخ‌گویی مناسب نیاز‌‌های مشتریان افزایش دهد.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید پگاه سیستم

 • تعریف فرایندهای تولید هر محصول، مجموعه، قطعه و ساختار تشکیل‌دهنده محصول (BOM)، به‌همراه ضریب ضایعات استاندارد
 • انعطاف (بالانس) آنی برنامه، براساس تغییر منابع
 • تعریف افق برنامه در دوره‌‌های مختلف
 • تعریف تجهیزات و قالب‌‌های لازم و تخصیص آن‌ها به ماشین‌آلات، برای تولید و ثبت کارکرد و بازده
 • تعیین و ترتیب اجرای فرایندهای تولید محصول در مراحل و ایستگاه‌های مراکز عملیاتی خطوط تولید
 • تخصیص نیروی انسانی به ایستگاه‌ها و عملیات‌های مربوط به هر محصول
 • تعریف ویژگی‌‌های تولید، اعم از شماره ردیابی و تاریخ تولید
 • محاسبه نیاز مواد به‌تفکیک محصولات، مجموعه، قطعه و خطوط تولید، با توجه به برنامه ریزی تولید
 • تعریف مراحل و برنامه کاری برای ایستگاه‌‌های کاری
 • صدور دستور کار تولید، به‌تفکیک خط تولید، محصول، ایستگاه، ماشین و نیروی انسانی
 • ثبت مقدار محصولات تولیدشده به‌ازای هر نوبت کاری
 • ثبت کارکرد هر خط، ایستگاه و مراحل تولید آن خط برای محصولات مختلف
 • تعریف برنامه موردی تولید، به‌صورت برنامه جبرانی برنامه اصلی تولید
 • اتصال سیستم به سیستم‌‌های سخت افزاری شناسایی و ردیابی و ثبت سوابق مکانیزه
 • محاسبه توقفات و مدت آن‌ها در ایستگاه‌‌های کاری

گزارش‌ها

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید پگاه سیستم

 • گزارش میزان مواد استفاده‌شده در هر خط و ماشین براساس محصولات
 • گزارش درخت محصول (BOM)
 • گزارش عملکرد تولید و مقایسه با برنامه تولید تدوین‌شده و بازده تولید، به‌تفکیک پرسنل و ایستگاه‌‌های کاری
 • گزارش ظرفیت ایستگاه‌‌های تولید برمبنای برنامه‌‌های پیش‌بینی‌شده
 • گزارش روزانه تولید به‌همراه ساعات کارکرد عادی و اضافه‌کار و توقف‌ها
 • گزارش‌‌های تقویم کاری و گزارش زمان‌بندی فعالیت پرسنل (تایم‌شیت)
 • گزارش تولید محصول و نیمه‌ساخته‌ها، به‌تفکیک محصول و ایستگاه‌‌های کاری و مراکز عملیاتی
 • گزارش برنامه‌ریزی‌‌های تدوین‌شده برحسب مبنای دوره‌‌های برنامه ریزی با تناوب‌‌های مختلف
 • طراحی و ساخت گزارش‌‌های موردنیاز توسط کاربر، به‌صورت جداول و نمودار‌های مقایسه‌ای

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش