نرم افزار مدیریت عملکرد بر اساس مدل‌های BSC و EFQM

نرم افزارمدیریت عملکرد پگاه سیستم با رویکردهایBSC وEFQM به همراه مدلهای درون سازمانی جهت پایش عملکرد و تحقق اهداف استراتژیک امکان پذیر می نماید

موفقیت هر سازمانی براساس مقایسه عملکرد واقعی سازمان با اهداف تعیین شده در حوزه های مختلف سازمان مشخص می گردد.

بر این اساس سیستم مدیریت عملکرد سازمان با توجه به امکان ارتباط اهداف و شاخص های پایش امکان مناسبی راجهت ارزیابی عملکرد ، طرحریزی و عملیاتی نمودن برنامه های ساختاریافته بهبود براساس مدل های مختلف از قبیل BSC,EFQM و یا هر نوع مدل ملی و بین المللی دیگر برای سازمان ها مهیا می نماید.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار سیستم مدیریت عملکرد بر اساس مدل های BSC و EFQM پگاه سیستم

  • تعریف ماموریت ، ارزش های سازمانی و چشم انداز سازمان

  • تعیین سطوح مختلف اهداف کلان و خرد

  • انتساب فرمول و توابع ریاضی بین اجزای سطوح مختلف

  • نمایش نتایج عملکرد شاخص های مختلف سازمان در حوزه های مختلف

  • نمایش عملکرد و میزان درصد تحقق هر یک از اهداف سازمان

  • تعیین برنامه های بهبود جهت تحقق اهداف تعیین شده

  • گزارشات نمودار متنوع از قبیل نمودار دایره ای ، نقطه ای داشبوردی و عنکبوتی و... از میزان تحقق اهداف

  • انعطاف پذیری کامل جهت طرحریزی سیستم براساس مدل های مختلف ارزیابی عملکرد سازمان از قبیل BSC , EFQM

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش