نرم افزار گزارش ساز

نرم افزار گزارش ساز «پگاه سیستم» به‌عنوان یکی از بخش‌های مدیریتی نرم افزار ERP ایرانی این شرکت در کنار نرم افزار داشبورد مدیریت ، نرم افزار BI و مدیریت پیام نقش محوری در ارائه خروجی‌های مدیریتی به‌روز و کمک به مدیران در اداره سازمان بر اساس اطلاعات به‌هنگام و دقیق دارد.

 این نرم افزار گزارش ساز سازوکاری برای نظارت بر مأموریت (Mission) سازمان است و مجموعه‌ای از گزارش‌‌های موردنیاز را برای تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار فراهم می‌آورد. این گزارش‌‌ها از سیستم‌‌های عملیاتی و سیستم هوش تجاری سازمان، با رویکرد موارد کاربرددار در تصمیمات سطوح مختلف مدیریت، استخراج شده و براساس دوره‌‌های گزارش‌دهی و رویداد‌های سیستم، متناسب با هر مدیر برای وی ارسال می‌‌شوند. مجموعۀ جامع گزارش‌‌های استاندارد سیستم، راه را در فراهم‌سازی اطلاعات لازم تصمیم‌ هموار می‌کند. همچنین سیستم تدوین گزارش‌‌های خاص‌منظوره، تصمیم‌سازی مدیران را با ارائۀ ابزار قالب‌بندی و زمان‌بندی گزارش و امکانات جست‌وجوی محاور‌ه‌ای، یعنی کاوش اطلاعات براساس ارتباطات معنایی، آسان می‌سازد.

ویژگی‌ها و توانمندی‌ها

نرم افزار گزارش‌ساز «پگاه سیستم»

  • کاهش زمان لازم برای تلفیق اطلاعات از سیستم‌‌های متعدد و حذف خطای انسانی محتمل در تدوین

  • سازگاری محاسبات انجام‌شده در زیرسیستم‌‌های متفاوت و گاه فرمول‌‌های مختلف در ارائۀ نتایج تجمیعی و یکسان‌سازی، از قبیل استفاده ازفرمول‌‌های متنوع برای حاشیۀ سود

  • سادگی استفاده با ارائۀ مجموع جامع گزارش‌‌های استاندارد و جست‌وجوی محاوره‌ای

  • منعطف برای ایجاد گزارش‌‌های لازم توسط ابزار قالب‌بندی و زمان‌بندی گزارش و نیز امکانات جست‌وجوی محاوره‌ای

  • پی‌گیری مقادیر ارائه‌شده در هر گزارش تا سطح سیستم‌‌های عملیاتی و کاربران، برای کشف و بهبود گلوگاه‌‌های کسب‌وکار

  • امکان زمان‌بندی ارسال خودکار گزارشات توسط سیستم
کاتالوگ دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱