نرم افزار مدیریت جلسات بازنگری مدیریت

درنرم افزارمدیریت جلسات و بازنگری مدیریت امکان صدور انواع دستورجلسه و ثبت صورتجلسات و گزارشات انجام اقدامات تعیین شده در صورتجلسات امکانپذیر می باشد

در سیستم مدیریت کیفیت، مدیران ارشد لازم است در سیستم مدیریت کیفیت جاری در سازمان بازنگری کنند تا از اجرای مناسب فرایندها و میزان اثربخشی آن در سازمان، اطمینان حاصل کنند. نرم افزار مدیریت جلسات و جلسات بازنگری مدیریت مدیریت کلیه جلسه های سازمانی و نیز مدیریت جلسه های بازنگری مدیریت را برای کاربران این سیستم با توجه به امکانات موجود در نرم افزار ، به راحتی امکانپذیر کرده است .

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار زیر سیستم مدیریت جلسات بازنگری مدیریت پگاه سیستم

 • تعریف برنامه‌ی جلسه
 • تعریف رئیس، دبیر و دیگر اعضای شرکت کننده
 • تعریف شیوه‌ های مختلف برگزاری جلسه ها
 • تعریف ورودی‌ های جلسه با توجه به واحد های سازمانی و مالکان فرایند های سازمان
 • تعریف دستورجلسه و ارسال مکانیزه‌ی آن به اعضای جلسه
 • ثبت سوابق صورت جلسات  جلسه های برگزارشده، به صورت مکانیزه
 • دعوت به جلسه‌ی اعضای جلسه، به صورت مکانیزه
 • تعریف هشدار های لازم درخصوص زمان جلسه ها و پیگیری مسائل تعریف شده در جلسه ها
 • تهیه‌ی گزارش از حاضران و غایبان جلسه ها
 • تهیه‌ی گزارش از اقدامات تعریف شده براساس واحد‌ های سازمانی و فرایند های سازمانی
 • تهیه‌ی گزارش هزینه‌ های تمام شده برگزاری جلسه های بازنگری
 • مدیریت تمامی جلسه‌ های سازمانی
 • ثبت و مشاهده و پیگیری مکانیزه‌ی اقدامات تعریف شده در جلسه ها
 • ثبت اقدامات انجام شده

تصاویر

نرم افزار زیر سیستم مدیریت جلسات بازنگری مدیریت پگاه سیستم

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش