نرم افزار مدیریت کنترل کیفیت و کنترل محصول نامنطبق

نرم افزار کنترل کیفیت پگاه سیستم با امکانات ویژه اش، شما را در مسیر بهبود مستمر برنامه‌‌های پایش محصولات و کاهش محصولات نامنطبق، در راه تولید یاری می‌رساند.

پایش و اندازه‌گیری ویژگی‌‌های محصولات هر سازمانی از ابتدای ورود مواد و قطعات ورودی تا زمان خروج محصول از سازمان، امری اجتناب ناپذیر است و تمامی سازمان‌ها این موضوع را در برنامه‌‌های اصلی تولیدات خود حفظ می‌کنند. آنچه اهمیت بسیار دارد، امکان استفاده‌‌های مختلف و مفید از سوابق گذشته برای ایجاد راه‌‌های بهبود آینده است. نرم افزار مدیریت کنترل کیفیت و کنترل محصول نامنطبق پگاه سیستم  با در اختیار گذاشتن امکانات ویژه، سازمان‌ها را در مسیر بهبود مستمر برنامه‌‌های پایش محصولات و کاهش محصولات نامنطبق، در راه تولید یاری می‌رساند.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار زیر سیستم مدیریت کنترل کیفیت و کنترل محصول نامنطبق پگاه سیستم

 • گروه‌بندی کنترل‌‌های مختلف
 • تعریف استاندارد‌‌های نمونه‌گیری از محموله‌ها
 • تعریف فرایند‌های مختلف تولیدی
 • تعریف برنامۀ کنترل (CP)
 • تعریف انواع محل‌‌های اندازه‌گیری و محل‌‌های نمونه‌گیری
 • ثبت سوابق بازرسی ورودی، نیمه‌ساخته، حین تولید، راه‌اندازی و محصول نهایی
 • ثبت سوابق بازرسی فرایند‌های تولیدی
 • صدور توقف یا تذکر کیفی
 • تعیین برنامۀ بازرسی جامع ابعادی و تست‌های عملکردی (LIFT)
 • صدور گزارش آزمون Test Report
 • تعریف چک‌لیست کنترل ارسال محصول و صدور مجوز ارسال محصول
 • ثبت سوابق کنترل محصول نامنطبق
 • ثبت اقدامات تعریف‌شده برای رفع نامنطبق‌بودن
 • ثبت نتایج اقدامات تعریف‌شده برای رفع نامنطبق‌بودن
 • ثبت ضایعات روزانه
 • تعریف دوباره‌کاری‌های مجاز
 • فهرست سوابق کنترل محصول نامنطبق و اقدامات تعریف‌شده
 • تهیۀ انواع گزارش‌‌ها از سوابق کنترل اقلام و محصولات سازمان و نمونه‌های نامنطبق مشاهده‌شده

تصاویر

نرم افزار زیر سیستم مدیریت کنترل کیفیت و کنترل محصول نامنطبق پگاه سیستم

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش