نرم افزار مدیریت آزمایشگاه

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه با لحاظ کردن مشخصات کنترلی دریک آزمیشگاه با امکان ثبت درخواست درون و برون سازمانی و ثبت سوابق آزمایشگاه مکانیزم مناسبی ایجاد می نماید

امروزه استفاده از نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) راهکاری مناسب برای سامان دهی و مدیریت گردش اطلاعات در آزمایشگاه هاست. نرم افزار مدیریت آزمایشگاه پگاه سیستم با مدیریت اطلاعات مربوط به مشتریان، تجهیزات آزمایشگاه، مدیریت توانمندی کارکنان، مدیریت مواد مصرفی آزمایشگاه، گردش مراحل آزمایش و نیز مدیریت اجرای صحیح و هرچه مناسب تر الزامات استانداردهای ملی و بین المللی می تواند ابزاری مفید برای مدیریت هرچه بهتر و آسان تر آزمایشگاه در خدمت مدیران و کارکنان آزمایشگاه قرار دهد.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار زیرسیستم مدیریت آزمایشگاه پگاه سیستم

 • تعریف انواع آزمایشگاه های موجود در سازمان
 • تعریف تجهیزات در گروه های اصلی و فرعی تجهیزات
 • تعریف شناسنامه تجهیزات
 • تعریف انواع تست و آزمایش
 • تعریف دامنه کاربرد آزمایشگاه
 • تعریف صلاحیت کارکنان آزمایشگاه
 • ثبت درخواست انجام آزمایش جهت مشتریان داخلی و خارجی
 • صدور برگ رسید تحویل نمونه، به صورت مکانیزه
 • ثبت نتایج آزمایش های انجام شده
 • تهیه انواع گزارش از سوابق آزمایش ها و تست های درخواست شده و انجام شده
 • تهیه گزارش هزینه های انجام تست / آزمایش های مختلف

تصاویر

نرم افزار زیرسیستم مدیریت آزمایشگاه پگاه سیستم

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش