نرم افزار خرید خارجی

امروزه سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی برای پرهیز از انبارکردن کالاها و بهره‌برداری از منابع مالی خود تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش Just in Time مواد و کالاهاى مورد‌نیاز سازمان خود را درست در زمان نیاز دریافت کنند. در نرم افزار خرید خارجی، عملیات مربوط به اطلاعات تأمین‌کنندگان خارجی، مراحل خرید، پرداخت‌‌های ریالی و ارزی و اسناد خرید خارجی را در این نرم افزار می‌توان انجام داد. نرم افزار تدارکات خارجی، کاربر را در خرید کالا در زمان مناسب و با هزینه‌‌های مرتبط با آن، کمک می‌کند.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم‌افزار خرید خارجی پگاه سیستم

 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع از تأمین‌کنندگان
 • صدور درخواست‌ خرید بر مبنای موجودی انبار و درخواست کالا از انبار
 • ترکیب چند درخواست خرید یا بخشی از یک درخواست خرید یا بخشی از یک‌قلم درخواست خرید در یک یا چند سفارش خرید
 • تعیین تأمین‌کنندگان برای هر سفارش خرید
 • ثبت پروفرمای اولیه و نهایی کالا
 • تهیۀ صورت‌خلاصۀ استعلام از فروشندگان به‌تفکیک هر سفارش
 • تعریف شاخص‌های افزاینده و کاهنده در قیمت پروفرما‌های اولیه و نهایی
 • صدور دستور خرید بر مبنای چند پروفرم یا بخشی از یک پروفرم یا بخشی از یک‌قلم پروفرم
 • ثبت اطلاعات بیمه‌نامه
 • ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی و معاملۀ اسناد به‌ازای هربار تحویل اسناد حمل به بانک
 • ثبت اسناد حمل بارنامه، فاکتور، صورت بسته‌بندی
 • ثبت اطلاعات اظهارنامه و پروانۀ سبز گمرکی
 • ثبت ارسال کالا به انبار بر مبنای اطلاعات ترخیص یا پروفرما
 • پوشش‌دهی مراحل برگشت کالا‌های نامنطبق
 • ثبت همۀ اطلاعات هزینه‌‌های ثبت سفارش و تأمین اعتبار و ترخیص و صدور سند حسابداریِ مرتبط
 • پیش‌بینی تاریخ هریک از مراحل خرید، با استفاده از برنامه‌ریزی خرید و ثبت اطلاعات پیشرفت و دلایل تأخیر فعالیت‌‌های خرید
 • استفاده از گزینه‌‌های خاتمه و برگشت از خاتمۀ خرید در اغلب مراحل خرید، به‌منظور اِعمال تصمیم‌های پیش‌بینی‌نشده

گزارش‌ها

نرم‌افزار خرید خارجی پگاه سیستم

 • مرور اسناد برای پیگیری مراحل انجام‌شده و نمایش اسناد ثبت‌شده برای هر درخواست خرید
 • گزارش خرید دوره‌ای
 • نمایش تمامی اسناد موجود در سیستم به‌تفکیک نوع سند: همۀ درخواست‌ها، سفارش‌ها، پروفرما‌ها و...، با کمک فیلترهایی همچون محدودۀ تاریخ، صــادرکنندۀ سند و...
 • اسناد مرتبط با کالا، فروشندگان، کارشناسان خرید، برگ ارسال کالا
 • روَند خرید، از درخواست تا رسید انبار، برای پیگیری خریدها و بررسی آن‌ها

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش