نرم افزار مدیریت سوابق

نرم افزارمدیریت سوابق با حذف کاغذازسازمان با مکانیزم چرخه تکمیل سوابق فرم های جاری در سیستم مدیریت کیفیت سازمان رافراهم می نماید.

وجود سوابق اجرای سیستم مدیریت کیفیت بخش جدایی ناپذیر سیستم مدیریت کیفیت می باشد نگهداری مناسب و دسترسی سریع به سوابق از موضوعات مهم و پر اهمیت تاکید شده در متن استاندارد ایزو می باشد . آنچه در اجرا علاوه بر تاکید متن استاندارد مورد توجه می باشد هزینه های ایجاد سوابق از بعد مصرف کاغذ و هزینه های چاپ و تکثیر و تجمیع سوابق در فضاهای اداری می باشد که همیشه مورد نظر مدیران اجرایی بوده است. نرم افزار مدیریت سوابق با امکان انتساب مکانیزم گردش فرم ها امکان ایجاد سازمان بدون کاغذ را به راحتی امکان پذیر می نماید .

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار زیرسیستم مدیریت سوابق پگاه سیستم

  • ایجاد چرخه گردش سوابق به صورت انعطاف پذیر
  • تکمیل کلیه فرمهای سازمان مطابق رویه های جاری
  • مشاهده درختواره سوابق
  • تایید و تصویب مکانیزه سوابق
  • ارتباط یکپارچه با سیستم مدیریت مدارک
  • تعریف پوشه و زونکن و قفسه الکترونیکی سوابق به تعداد نا محدود
  • جستجوی سوابق
  • کارتابل گردش درخواست ها (بررسی، تایید و تصویب و تکمیل سوابق )
  • ایجاد سطح دسترسی افراد به سوابق مختلف و...

تصاویر

نرم افزار زیرسیستم مدیریت سوابق پگاه سیستم

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش