نرم افزار مدیریت آموزش

نرم افزار آموزش براساس الزامات ISO10015 ابزار امکان سنجی ، درخواست، تایید، تصویب ارزیابی واثربخش دوره های آموزشی به صورت نرم افزاری مهیامی نماید

امروزه اهمیت جایگاه و تاثیر گذاری نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی بر هیچ کس پوشیده نیست و آموزش بزرگترین عامل رشد و تعالی نیروی انسانی در هر سازمانی می باشد. با توجه به اینکه طی نمودن چرخه فرآیند آموزش از زمان تشخیص نیازمندی آموزش پرسنل تا زمان محاسبه شاخص و سنجش اثر بخشی، فعالیتی وقت گیر اما ضروری می باشد، نرم افزار مدیریت آموزش پگاه سیستم کمک می کند تا سازمان مدارک و سوابق آموزش را بتواند به صورت مدون در اختیار داشته باشد و با استفاده از نرم افزار آموزش ارتقاء سطح آموزشی کارکنان و مشاهده وضعیت آموزشی هر یک از پرسنل امر آسانتری خواهد بود. با کمک نرم افزار آموزش سوابق آموزشی کارکنان در سازمان از بین نرفته و به آسانی قابل دسترسی خواهد بود.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار زیر سیستم مدیریت آموزش پگاه سیستم

 • تعریف انوع دوره و انواع نحوۀ برگزاری دوره
 • تعیین مدرسان دوره‌‌های آموزشی
 • مشخص کردن دوره‌‌های برون سازمانی و درون سازمانی به تفکیک هر دوره
 • تعریف استاندارد آموزشی
 • ثبت هزینه نفرساعت آموزش کارکنان
 • ضبط سوابق دوره‌‌های آموزشی کارکنان
 • تطبیق سابقه کار و نیاز‌های آموزشی
 • تعیین خودکار برنامه دوره‌‌های آموزشی
 • تعریف بایگانی منابع و جزوه های آموزش
 • تعریف انواع موضوعات ارزیابی
 • یادآوری زمان اثربخشی دوره آموزشی برگزارشده
 • گزارش دوره‌‌های آموزشی گذرانده شده در بازه‌‌های زمانی مدنظر
 • گزارش سرانه نفرساعت آموزشِ ارائه شده، براساس پرسنل کل سازمان یا واحد خاص یا هر گروه شغلی تعریف‌شده
 • گزارش هزینه سرانه آموزش ارائه شده، براساس پرسنل کل سازمان یا واحد خاص یا هر گروه شغلی تعریف شده
 • گزارش برنامه آموزشی پرسنل کل سازمان
 • شناسنامه آموزشی کارکنان، شامل مشخصات فردی کارکنان و دوره‌‌های گذرانده‌شدۀ هریک

تصاویر

نرم افزار زیر سیستم مدیریت آموزش پگاه سیستم

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش