نرم افزار مدیریت اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود مداوم

نرم افزاراقدام اصلاحی وپیشگیرانه براساس مدل چرخه PDCA امکان مدیریت انواع اقدامات اصلاحی ، پیشگیرانه وبهبود مدام / مستمر سازمان را بامکانیزم های نرم افزاری مهیا می نماید

امروزه یکی از راه های بالا بردن بهره وری، تعمیم دادن راه حل های مناسب به کلیه فرآیندهای سازمان جهت پیشگیری از وقوع مجدد شکست در بخش های مختلف یک سازمان است. برای این منظور وجود مکانیزم مناسب جهت تعریف اقدام اصلاحی و سنجش اثر بخشی نتایج حاصله از تعریف اقدام، کمک شایانی در حذف علل ریشه ای و موثر حالت های خرابی و عیوب مشاهده شده را خواهد داشت. نرم افزار مدیریت اقدام اصلاحی ، پیشگیرانه و بهبود مدام به سازمان ها کمک می نماید تا با دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات اقدامات اصلاحی و راه حل های طی شده، از هزینه های تکراری و انجام سعی و خطا در سازمان جلوگیری نمایند.

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار زیر سیستم مدیریت اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود مداوم پگاه سیستم

 • امکان تعریف مسئولیت‌‌های مختلف درخصوص اقدامات ثبت شده
 • ثبت درخواست، تأیید و تصویب خودکار درخواست ها
 • ثبت انواع اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه، بهبود مداوم و پروژه‌‌های خطا ناپذیری
 • تخصیص مکانیزه شماره درخواست و تاریخ و ساعت ثبت
 • پیوست کردن مدارک مرتبط
 • ثبت اطلاعات جلسه‌های بررسی و ثبت مسئولیت‌‌های تعیین شده و دوره‌‌های گزارش دهی
 • اعلام مکانیزه ثبت گزارش‌ های اقدامات انجام شده
 • تعریف و پیشبرد اقدامات تعریف شده براساس چرخه PDCA
 • ثبت هزینه ها و منابع پیش بینی شده و واقعی
 • ثبت تمامی اقدام‌ های انجام‌ شده و علل تأخیر احتمالی هر فعالیت
 • پیگیری و اجرای مکانیزه سنجش اثربخشی اقدامات تعریف شده
 • تکرار و تعریف مجدد اقدامات مورد‌ نیاز درصورت اثربخش نبودن اقدامات تا بی نهایت تکرار
 • تهیه گزارش اقدامات ثبت شده در سیستم، براساس نوع اقدام یا تمامی اقدامات ثبت شده
 • تهیه گزارش اقدامات ثبت شده براساس درصد پیشرفت اقدام
 • تهیه گزارش از سیستم، براساس کلمه کلیدی یا موضوع اقدام ثبت شده
 • تهیه گزارش براساس نوع ورودی اصلی اقدام

تصاویر

نرم افزار زیر سیستم مدیریت اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود مداوم پگاه سیستم

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش