نرم افزار حسابداری ویژه فروشگاه های زنجیره ای شاهکار

نرم افزار حسابداری فروشگاه های زنجیره ای با سیستم یكپارچه حسابداری شما را در نظارت دقیق و جامع بر امور مالی و مدیریت یکپارچه اطلاعات مشتریان و ... یاری می سازد.

با بهره گیری از سیستم یكپارچه مالی و حسابداری مناسب و كارآمد می توان مدیریت متمركز و هوشمندانه و اعمال راهكارهای مدیریتی مناسب و دقیق در هر شرایطی با هر میزان گستردگی در کسب و کار خود دست یافت و همچنین می توان به ثبت اطلاعات مالی، ثبت اطلاعات حسابداری شعبه ها ، دریافت ها و پرداخت ها، سیاست گذاری در فروش ، قیمت فروش ، تامین موجودی كالا و پی گیری تمامی اسناد حسابداری ، توزیع كالا به شعب، انبارداری و در اختیار داشتن اطلاعات به روز شده شعب اشاره نمود.

با به كارگیری سیستم یكپارچه می توان به نظارت دقیق و جامع بر تمامی امور مالی از جمله تأمین و فروش، مدیریت اطلاعات مالی ، مدیریت كلیه دریافت ها و پرداخت ها و اسناد حسابداری، مدیریت یکپارچه اطلاعات مشتریان و ... دست یافت.

هدف گذاری فروش وگزارش تحقق یا انحراف:

این ماژول امكان تعیین بودجه فروش برای هر فروشگاه و گروه كالا در سطح سرپرستی و ستاد برای هر گروه كالای فروش وهمچنین بازه های یك ماهه / سه ماهه /شش ماهه و یك ساله را فراهم می آورد وسپس بر اساس فروش واقعی گزارش انحراف احتمالی را دراختیار كاربران سیستم قرار می دهد.

مدیریت قیمت گذاری:

با بكارگیری مدیریت قیمت گذاری این امكان به شما داده می شود كه با مدیریت و نظارت بر فروش شعب به راحتی و بصورت یكپارچه مبلغ فروش در هر شعبه را مشخص كنید و در زمان معین و به صورت كاملا اتوماتیك به تمامی شعب ارسال نمایید .

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM):

ایجاد و حفظ و گسترش ارتباط با كلیه مشتریان مقدمه ایجاد وفاداری در راستای افزایش سود سازمان ها است.

گسترش فعالیت سازمان ها ، سادگی و سهولت ارتباط با مشتریان ، مدیریت كلیه روابط با مشتریان و سهم بیشتر از بازار و سود را می توان تا حد قابل توجهی افزایش داد كه در زیر به برخی از این ویژگی ها اشاره می گردد:

 • مدیریت مستندات در ارتباط با مشتری
 • بازاریابی مكانیزه و اثربخش
 • ثبت اطلاعات: درخواست ها، مشكلات، شكایات، پی گیری ها و تعاملات با مشتری در سیستم
 • امكان ردیابی ارتباطات، خریدها،تماس ها با هریك از مشتریان(تاریخچه مشتری )
 • ثبت و مدیریت مشتریان بالقوه
 • برنامه ریزی ارتباطهای منظم یا موردی و قرارهای ملاقات و پی گیری طبق زمانبندی قابل تنظیم
 • تعریف و مدیریت کمپین های تبلییغاتی و امکانات فراوان دیگر از ویژگی های این نرم افزار است.

گزارش های مدیریتی:

گزارش های متنوع و اثر بخش در هر فروشگاه از مهمترین نیازهای مدیریتی است كه با تهیه گزارشات دقیق و به هنگام می توان از آنها در تحلیل و تعیین سیاست های فروش و اعمال راهكار صحیح استفاده نمود.

مدیریت فاکتور:

 • صدور انواع فاكتور (خرید، فروش، مرجوعی)
 • مشاهده سود هر قلم از كالا
 • پشتیبانی از خدمات در هنگام خرید و فروش
 • امكان ایجاد فاكتور سریع (ویژه رستوران هاو فعالیت های مشابه)

مدیریت مالیات بر ارزش افزوده:

 • صدور سند حسابداری با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • صدور فاكتور فروش با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • صدور فاكتور خرید با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • گروه بندی کالا و اختصاص مالیات بر ارزش افزوده مربوطه به هر گروه
 • اعمال درصد مالیاتی و عوارض بر روی كالا و محاسبه اتوماتیك مالیات

مدیریت تخفیف :

 • كارت اعتباری و بن خرید كالا
 • پشتیبانی كامل از بن خرید كالا
 • تعریف كارت های اعتباری برای سازمان ها و شركت ها
 • اختصاص مشتریان به كارت اعتباری
 • تعریف تخفیف گروهی یا موردی به صورت عادی یا پله ای

سایر امكانات سیستم:

 • انتخاب نام دوم كالا
 • انتخاب نام دوم شخص
 • انتخاب كاغذ در موقع چاپ
 • تاریخ راس فاكتور
 • انتخاب مورد قبلی در جستجوی ویژه
 • نام دوم كالا در جستجوی ویژه
 • نمایش آدرس و تلفن اشخاص در جستجوی حساب
 • انتشار اطلاعات در حسابداری (برای شعب و دفاتر غیرمتمركز)
 • انتشار اطلاعات در فروش (برای شعب و دفاتر غیرمتمركز)
 • انتشار اطلاعات در انبار (برای شعب و دفاتر غیرمتمركز)
 • انتشار اطلاعات در crm (برای شعب و دفاتر غیرمتمركز)
 • انتشار اطلاعات دردریافت و پرداخت(برای شعب و دفاتر غیرمتمركز)
 • انتشار اطلاعات درخرید (برای شعب و دفاتر غیرمتمركز)
 • تعریف سبد کالا
 • مدیریت هوشمند و اثربخش تخفیف
 • ارائه نسخه ویژه ستادی و نسخه ویژه هر فروشگاه و ارتباط خودکار بین آن ها

لازم به ذکر است این نرم افزار همچون سایر نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی پگاه سیستم قابلیت اتصال به صندوق فروشگاهی را داشته و از جمله نرم افزارهای مورد تایید دارایی است.

 دیگر نسخه های نرم افزار حسابداری شاهکار:

 

برای ورود به سایت تخصصی این نرم افزار و دریافت آموزش نرم افزار حسابداری فروشگاهی شاهکار (برند فروشگاهى پگاه سيستم) کلیک نمایید.

 

سایر نرم افزارهای حسابداری پگاه سیستم:

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش