نرم افزار مدیریت کالیبراسیون

نرم افزار مدیریت کالیبراسیون مدیریت سررسید زمان کالیبراسیون با امکان ثبت سوابق کالیبراسیون داخلی وخارجی و ثبت سوابق بازدید تجهیزات اندازه گیری را مهیا می کند.

یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت محصولات هر سازمان، تحت کنترل بودن تجهیزات اندازه‌گیری آن است. به‌همین منظور نرم افزار مدیریت کالیبراسیون، با قابلیت‌هایی ویژه، به کاربران توانایی می‌دهد تا زمان‌بندیِ تصدیق و کالیبراسیون را با توجه به تعدد تجهیزات کنترلی مدیریت کنند.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار زیر سیستم مدیریت کالیبراسیون پگاه سیستم

 • ثبت انواع ابزار اندازه‌گیری
 • ثبت شناسنامۀ ابزار اندازه‌گیری
 • تعیین نوع کالیبراسیون داخلی و خارجی
 • اعلام هشدار برنامۀ کالیبراسیون به مسئول مربوط
 • ثبت نتایج کالیبراسیون داخلی در سیستم
 • ثبت نقایص مشاهده‌شده در ابزار
 • ثبت سوابق تعمیرات ابزار‌های اندازه‌گیری
 • ثبت سوابق بازدید‌های به‌عمل‌آمده از ابزار‌های اندازه‌گیری
 • هشدار زمان‌‌های اجرای کالیبراسیون و زمان‌‌های بازدید ابزار
 • گزارش‌گیری زمان صرف‌شده برای کالیبراسیون داخلی و خارجی و بازدید ابزار به‌تفکیک ابزار
 • گزارش‌گیری هزینۀ صرف‌شده برای کالیبراسیون داخلی و خارجی و بازدید ابزار به‌تفکیک ابزار
 • مشاهدۀ فهرست ابزار براساس تاریخ کالیبراسیون

تصاویر

نرم افزار زیر سیستم مدیریت کالیبراسیون پگاه سیستم

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش