تعریف مدیریت در شعر ناب ایرانی از نگاه دکتر روستا

تعریف مدیریت در شعر ناب ایرانی از نگاه دکتر روستا، پدر بازاریابی نوین ایران سمینار علمی پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش