شبكه هاي اجتماعي و كسب و كار

بسياري از کارشناسان، دست اندرکاران، استادان و مديران بخش هاي مختلف دانشگاهي، توليدي و خدماتي؛ در آرزوي داشتن تشکل و بستري براي گردهمايي و تبادل نظر و تجربيات با يکديگر بودند. هرچند رشته هاي مختلف صنعتي و خدماتي با ايجاد تشکل هايي در قالب اتحاديه ها و امثال آن، موفق به تشکيل چنين سازمان هايي شده اند، ليکن امکان ارتباط دائمي و برخط براي مباحثه و اطلاع رساني در بين اعضاي آنان وجود ندارد. در ادامه با شركت پگاه سيستم همراه باشيد تا بيشتر در اين باره بدانيد.

در مورد انجمن هاي علمي و تخصصي تا حدودي مشکلات، پيچيدگي ها و بوروکراسي ثبت انجمن و هزينه هاي ايجاد چنين تشکل هايي، هميشه آنان را از شروع فعاليت در اين مسير باز مي داشت. انجمن هايي هم که شکل گرفتند به دليل محدوديت منابع براي تامين محل و هزينه هاي ضروري معمولا توفيق چنداني نداشتند. تشکل هاي علمي، صنفي و صنعتي در همه کشورهاي پيشرفته جهان يکي از ارکان قدرت نرم به حساب مي آيند که در همه عرصه هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي فعالند و متاسفانه در کشور ما اهميت چنداني به آنها داده نشده است. نبود چنين تشکل هاي تخصصي و علمي در کشور موجب شده بود که دانش ها و تجربيات کارشناسان، متخصصان و استادان برجسته کشور که در گوشه اي مهجور بودند، برقرار و مستدام باشد.به دليل عدم ارتباط کافي و ارگانيک بين کارشناسان و متخصصان و دست اندرکاران، توان علمي و تخصصي کشور قادر به حل مشکلات نبود. چه بسيار مشکلاتي که لاينحل باقي ماندند و کارشناسان بسياري که مي توانستند با دانش خود آن را رفع کنند، از آن بي خبر ماندند. چه بسيار منابع، مشاغل و فرصت هايي که به اين جهت از دست رفت. ليکن خوشبختانه نوآوري هاي جديد جوامع بشري، به کوچه ما هم رسيد و راهي جديد در پيش پاي ما گشوده شد. شبکه هاي اجتماعي!

اين شبکه ها امروزه در سراسر جهان در همه زمينه ها مورد استفاده گروه هاي مردم، اصناف، شرکت ها، گروه هاي دانشگاهي و علمي و حتي دولت هاست. در کشورهاي غربي به دليل وجود تشکل ها و گروه هاي اجتماعي متعدد، بخشي از نيازهاي ارتباطي رفع شده است، ليکن در کشور ما به دليل عدم رفع اين نياز، شبکه هاي اجتماعي از استقبال فوق العاده اي برخوردار شده است. اين استقبال در همه زمينه ها به چشم مي خورد از گروه هاي دوستان تا گروه هاي صنفي، مغازه ها، گروه ها و کانال هاي تخصصي و کارشناسي و موارد ديگر. امروزه هر يک از ما، در چندين کانال و گروه تخصصي و کاري عضويت داريم و از اطلاعات و بحث هاي آن بهره مي بريم. در زمينه اقتصاد نيز گروه ها و کانال هاي متعددي تشکيل شده و به مرور اعضاي آنها افزايش يافته و امروزه گروه ها و کانال هاي هزاران نفري و حتي 150 هزار نفري و بيشتر در زمينه مطالب اقتصادي وجود دارد. جمعي از استادان پرکار اقتصاد و همچنين دانشکده هاي اقتصاد و روزنامه هاي اقتصادي و حتي گروه هاي دانشجويي نيز براي خود کانالي راه اندازي کرده اند و نوشته هايشان را در آن قرار مي دهند که مورد استقبال خوبي قرار گرفته اند و اعضاي آنها نيز رو به افزايش است. خوشبختانه به نظر مي رسد مردم ما به جبران نخواندن کتاب و روزنامه، مشارکت در شبکه هاي اجتماعي را بسيار جدي گرفته اند.

شاهد آن هستيم که روزانه ده ها بحث جدي در زمينه هاي مختلف اقتصادي در بين آنها در جريان است که معمولا مشارکت جالبي بين اعضا براي شرکت در بحث ها وجود دارد. نکته بسيار جالب قضيه، شرکت استادان و افرادي از شهرهاي دور و نزديک و حتي خارج از کشور در اين بحث ها است که به معني واقعي کلمه مشکل زمان و مکان در اين ارتباطات حذف شده است. همچنين به وسيله شبکه هاي اجتماعي، دانسته هاي زيادي به مشارکت گذاشته مي شود و تحليل هاي آن مورد بحث قرار مي گيرد و به مرور فرهنگ بحث و احترام به نظر مخالف در حال شکل گرفتن است. ليکن نکته تعجب برانگيز، نازک دلي برخي استادان عزيزمان است که متاسفانه هيچ نظر مخالف و حتي غيرهمسويي را برنمي تابند و بعضا سوء تفسير درباره عقايد ديگران نيز مشاهده مي شود. اين بحث ها و تبادل دانش و تجربيات و ديدگاه ها، دوران جديدي را در بين اقتصاددانان کشور آغاز کرده است که نويددهنده همگرايي بيشتري بين اقتصاددانان کشور است. شبکه هاي اجتماعي جاي بسيار خالي بحث هاي اقتصادي را که براي شناخت، ريشه يابي و راه جويي مشکلات کشور بسيار ضروري بود پر کرده اند و موجب آشنايي و ارتباط اقتصاددانان کشور با يکديگر شده اند که قطعا در همگرايي اقتصاددانان ايران براي يافتن راه حل مسائل اقتصادي کشور بستر مناسبي را ايجاد خواهد کرد.

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱