آموزش حسابداری – بخش پانزدهم: حسابداری مالیات

سند ثبت مالیات عملکرد

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)، در صورتی که عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می‌بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره‌ی مالیات بر درآمد نمود.

        ثبت ذخیره مالیات بر درآمد در پایان سال:

سود و زیان جاری *** بدهکار

           ذخیره مالیات بر درآمد *** بستانکار

        بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:

ذخیره مالیات بر درآمد *** بدهکار

          مالیات پرداختنی *** بستانکار

        هنگام پرداخت مالیات قطعی :

مالیات پرداختنی *** بدهکار

                    بانک *** بستانکار

        حال اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد، ثبت زیر انجام می‌شود :

مالیات پرداختنی *** بدهکار
سود و زیان انباشته *** بدهکار

          بانک *** بستانکار

        حال اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر انجام می‌شود :

ذخیره مالیات بر درآمد *** بدهکار

          سود و زیان انباشته ***بستانکار

 

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱