آموزش حسابداری – بخش هفتم:استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 –   نحوه‌ ارائه‌ صورت‌های‌ مالی‌

 

 

شركت‌ سهامی‌ عام‌ نمونه

ترازنامه‌

در تاریخ‌ 29 اسفند ماه‌ 2×13

داراییـها

یادداشت‌

29/12/2×13

29/12/1×13

بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

یادداشت

29/12/2×13

29/12/1×13

 

 

میلیون‌ ریال‌

میلیون‌ ریال‌

 

 

میلیون‌ ریال‌

میلیون‌ ریال‌

داراییهای‌ جاری‌ :

 

 

 

بدهیهای‌ جاری‌ :

 

 

 

موجودی‌ نقد

 

……….

……….

 حسابها و اسناد پرداختنی‌ تجاری‌

 

……….

……….

سرمایه‌گذاریهای‌ كوتاه‌مدت‌

 

……….

……….

 سایر حسابها و اسناد پرداختنی‌

 

……….

……….

حسابها و اسناد دریافتنی‌ تجاری‌

 

……….

……….

 پیش‌ دریافتها

 

……….

……….

سایر حسابها و اسناد دریافتنی‌

 

……….

……….

 ذخیره‌ مالیات‌

 

……….

……….

موجودی‌ مواد و كالا

 

……….

……….

 سود سهام‌ پرداختنی‌

 

……….

……….

سفارشات‌ و پیش‌پرداختها

 

……….

……….

 تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌

 

……….

……….

جمع‌ داراییهای‌ جاری‌

 

……….

……….

 جمع‌ بدهیهای‌ جاری‌

 

……….

……….

 داراییهای‌ غیرجاری‌ :

 

 

 

 بدهیهای‌ غیرجاری‌ :

 

 

 

داراییهای‌ ثابت‌ مشهود

 

……….

……….

 حسابها واسناد پرداختنی‌ بلندمدت‌

 

……….

……….

داراییهای‌ نامشهود

 

……….

……….

 تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ بلندمدت‌

 

……….

……….

سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌

 

……….

……….

 

 

……….

……….

سایر داراییها

 

……….

……….

ذخیره‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 

……….

……….

 

 

 

 

جمع‌ بدهیهای‌ غیرجاری‌

 

……….

……….

جمع‌ داراییهای‌ غیرجاری‌

 

……….

……….

 حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ :

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه‌ (×× سهم‌ ××× ریالی‌ تمام‌ پرداخت‌شده‌)

 

……….

……….

 

 

 

 

 اندوخته‌ قانونی‌

 

……….

……….

 

 

 

 

 سایر اندوخته‌ها

 

……….

……….

 

 

 

 

 سود (زیان‌) انباشته‌

 

……….

……….

 

 

 

 

 جمع‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

 

……….

……….

جمع‌ داراییها

 

……….

……….

 جمع‌ بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

 

……….

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشتهای‌ توضیحی‌ … تا … مندرج‌ در صفحات‌ … تا …، جزء لاینفك‌ صورت‌های‌ مالی‌ است.

 

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱