آموزش حسابداری – بخش ششم: ترازنامه

ترازنامه‌
اطلاعاتی‌ كه‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ می‌شود

ترازنامه‌ باید حداقل‌ حاوی‌ اقلام‌ اصلی‌ زیر باشد :
– داراییهای‌ ثابت‌ مشهود،
– داراییهای‌ نامشهود،
– سرمایه‌گذاریها،
– موجودی‌ مواد و كالا،
– حسابها و اسناد دریافتنی‌ تجاری‌ و سایر حسابهاو اسناد دریافتنی‌،
– موجودی‌ نقد،
– حسابها و اسناد پرداختنی‌ تجاری‌ و سایر حسابها و اسناد پرداختنی‌،
– ذخیره‌ مالیات‌،
– ذخیره‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ كاركنان‌،
– بدهیهای‌ بلندمدت‌،
– سهم‌ اقلیت‌، و
– سرمایه‌ و اندوخته‌ها.
 

صورت‌ سود و زیان‌
اطلاعاتی‌ كه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارائه‌ می‌شود

صورت‌ سود و زیان‌ باید حداقل‌ حاوی‌ اقلام‌ اصلی‌ زیر باشد :
– درآمدهای‌ عملیاتی‌،
– هزینه‌های‌ عملیاتی‌،
– سود یا زیان‌ عملیاتی‌،
– هزینه‌های‌ مالی‌،
– سایر درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌،
– مالیات‌ بردرآمد،
– سود یا زیان‌ فعالیتهای‌ عادی‌،
– اقلام‌ غیرمترقبه‌،
– سهم‌ اقلیت‌، و
– سود یا زیان‌ خالص‌.
 

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱