آموزش حسابداری – بخش دوم: معادله حسابداری چیست؟

تعریف معادله حسابداری:

معادله حسابداری یا معادله ترازنامه مبنای معادله حسابداری دوطرفه است، که به قرار ذیل بیان می‌شود:
دارایی = بدهی + سرمایه
هر بنگاهی اموال، منابع مالی و مطالباتی دارد که دارایی نامیده می‌شود. این دارایی‌ها از حقوق صاحبان سهام بنگاه و بستانکاران آن تامین می‌شود. بنگاه در مقابل سهام‌داران و اشخاص دیگر تعهداتی دارد، که بدهی نامیده می‌شود و باید از محل دارایی‌های بنگاه پرداخت شود. مازاد دارایی بر بدهی یک بنگاه حق مالی سهامداران بنگاه بر دارایی‌های آن است، که سرمایه نامیده می‌شود. در نرم‌افزار حسابداری «پگاه‌سیستم» به‌عنوان یکی از بخش‌های نرم افزار ERP ایرانی این شرکت کنترل ثبت اسناد به گونه‌ای است که قوانین حسابداری از جمله معادله حسابداری در آن به صورت اصولی رعایت می‌شود .
این معادله نشان می‌دهد که در مقابل یک ریال یک بنگاه حق مالی وجود دارد و این حق به بستانکاران یا سهام‌داران تعلق دارد.
به بیان ساده، این معادله نشان‌دهنده آن است که جمع کل دارایی‌ها، مساوی با جمع کل بدهی‌ها بعلاوهٔ ارزش خالص (مالکیت) است.
معادله حسابداری همواره درکلیه وقایع و رویدادهای مالی ودادوستد ها ومعاملات برقراراست . بر اساس این معادله ، تجزیه وتحلیل وهمچنین مبنای طبقه بندی عمومی حسابها ، تعیین وضعیت مالی وتهیه ترازنامه موئسسات انجام می‌شود .بدین خاطر، “معادله حسابداری” را “معادله ترازنامه” یا ” بیلان ” هم می گویند.
دارایی : دارایی مفهومی مالی است یعنی اموال و حقوقی که منافع آتی قابل تقویم به پول دارند و بر اثر معاملات، عملیات یا رویدادهای مشخص به مالکیت یا تسلط مالکانه یک واحد تجا
ری درآمده‌اند دارایی آن واحد محسوب می‌شوند.
بدهی : بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته‌است.
تعریف سرمایه : سرمایه عبارت از باقیمانده‌ای است که از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود.
سرمایه، بدهی موجودیت اقتصادی به صاحبان آن است.

منبع:‌ مرکز آموزش «پگاه سیستم»

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱