آموزش حسابداری – بخش دوازدهم: فرآیند بستن حسابهای دائمی

در کشورهایی مانند ایران که مؤسسات بر طبق قانون مکلفند، هر ساله از دفاتر ثبت و پلمپ شده جدیدی استفاده نمایند، مانده حسابهای دائمی از یک سال به سال بعد، منتقل می گردند.
همان طوری که گفته شد، ثبت کلیه اقلام در حسابها باید مبتنی بر ثبتهای انجام شده در دفتر روزنامه عمومی باشد. از این جهت، در پایان هر سال کلیه حسابهای دائمی بسته شده، در سال جدید، مجدداً افتتاح میگردند.
برای بستن حسابهای دائمی، می توان به یکی از دو روش زیر عمل نمود:
الف _ کلیه حسابهایی را که دارای مانده بدهکار هستند با حسابهایی که مانده بستانکار دارند بست و برای افتتاح آنها در ابتدای دوره مالی بعد به طور معکوس عمل کرد.
ب _ از دو حساب واسطه به نامهای: حساب تراز اختتامیه و حساب تراز افتتاحیه کمک گرفت. تراز اختتامیه برای بستن حسابهای دائمی در پایان دوره مالی جاری و تراز افتتاحیه، برای افتتاح حسابهای مذکور، در ابتدای دوره مالی جدید مورد استفاده قرار می گیرند.
با توجه به مکانیزه شدن ثبت اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری پگاه سیستم، هر دو روش فوق بر اساس انتخاب کاربر و به صورت اتوماتیک امکان پذیر است

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱