آموزش حسابداری – بخش بیست و پنجم: مفروضات حسابداري

مفاهيم اوليه حسابداری يا همان مفروضات ، اصول و ميثاق‌های حسابداری، نقش مهم و اساسی در تهيه صورت‌های مالی ايفا می‌کنند .
امروزه با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری، به ویژه نرم‌افزارهایی در سطح حرفه‌ای مانند نرم‌افزارهای پگاه سیستم، برخی از حسابداران تازه‌کار، زمان کافی برای مطالعه این مفاهیم صرف نمی‌نمایند. اما آشنایی با مفاهیم پایه ای حسابداری، شالوده انجام عملیات حسابداری حتی با وجود در اختیار داشتن نرم افزار است.
اين مفاهيم شامل:
مفروضات : مفروضات اموری بديهی است که نيازی به اثبات ندارد .
مفروضات حسابداری عبارتند از :
1- فرض تداوم فعاليت
2- فرض تفکيک شخصيت
3- فرض دوره مالی
4- فرض تعهدی
5- فرض اندازه‌گيری بر حسب واحد پول

اصول : جنبه علمی و کاربردی در حسابداری دارند . اين اصول عبارتند از :
1- اصل بهای تمام‌شده
2- اصل تحقق درآمد
3- اصل تطابق
4- اصل افشاء کامل
ميثاق‌ها : در بسياری از موارد بکارگيری اصول و مفروضات حسابداری با محدوديت‌هايی همراه است . اين محدوديت‌ها که به آن‌ها ميثاق‌ها و محدوديت‌های اجرايی نيز گفته می‌شود عبارتند از :
1- ميثاق اهميت
2- ميثاق فزونی منافع بر مخارج
3- ميثاق احتياط
4- ميثاق خصوصيات صنعت
در ادامه توضیحات کامل‌تری برای این مفاهیم در اختیار شما قرار خواهد گرفت

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱