آموزش حسابداری - بخش اول :‌تعریف حسابداری

با توجه به تحول شیوه پردازش اطلاعات داده های خام مالی و نیاز به گزارشات مختلف حسابداری ، ضرورت وجود ابزاری جدید برای امور حسابداری دارای اهمیت بسیاری است . در این راستا ، نرم افزار حسابداری پگاه سیستم به صورت جامع و یکپارچه در این حوزه طراحی شده است .

تعریف حسابداری :

حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات.

به بیان دیگر حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص، گزارشگری و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی که گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری ، مورد استفاده افراد ذینفع درون سازمانی از جمله مدیران سازمان و یا برون سازمانی از جمله بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی است.

با توجه به تحول شیوه پردازش اطلاعات داده های خام مالی و نیاز به گزارشات مختلف حسابداری ، ضرورت وجود ابزاری جدید برای امور حسابداری دارای اهمیت بسیاری است . در این راستا ، نرم افزار حسابداری پگاه سیستم به صورت جامع و یکپارچه در این حوزه طراحی شده است .

اصول حسابداری پذیرفته‌شده همگانی ، ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذینفع دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقه شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت، و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت.
 

منبع:‌ مرکز آموزش پگاه سیستم

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش