نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان

نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان با امکان انواع ارزیابی براساس عوامل مختلف وچک لیست های بومی امر رتبه بندی تامین کنندگان را تسهیل می نماید .

با توجه به اهمیت جایگاه تأمین کنندگان در تحقق محصولات باکیفیت و نیز اهمیت ارزیابی و توسعۀ تأمین کنندگان، نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان پگاه سیستم با مدیریت زمان بندی و سوابق ارزیابیِ مرتبط با تأمین کنندگان، سازمان ها را در اجرای هرچه بهتر این وظیفۀ مهم با توجه به امکانات ویژه نرم افزار یاری می نماید .

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان پگاه سیستم

 • تعریف گروه‌ های مختلف تأمین کنندگان
 • تعریف شناسنامۀ تأمین کنندگان مختلف و نیز تأمین کنندگان تأییدشدۀ مشتری
 • تعریف انواع ارزیابی‌ های مختلف از تأمین کنندگان
 • تخصیص مشخصه‌ های مختلف ارزیابی، به گروه‌ های مختلف تأمین کنندگان
 • تعریف انواع چک لیست‌ های ارزیابی تأمین کنندگان
 • تعریف ارزیابان تأمین کنندگان و مسئولیت‌ های مختلف در ارزیابی ها
 • تعریف برنامۀ ارزیابی تأمین کنندگان
 • ثبت نتایج ارزیابی و اقدامات اصلاحی تعریف شده
 • هشدار زمان‌ های ارزیابی هریک از تأمین کنندگان
 • گزارش فهرست تأمین کنندگان
 • گزارش وضعیت رتبه (گریدِ) تأمین کنندگان
 • گزارش هزینۀ ارزیابی تأمین کنندگان
 • اقدام های تعریف شده برای هریک از تأمین کنندگان
 • گزارش روَند وضعیت رتبۀ تأمین کنندگان، از دوره‌ های گذشته تا کنون
 • یکپارچه بودن سیستم با سیستم مدیریت کنترل کیفیت، برای بررسی وضعیت کِیفی اقلام تحویلی تأمین کنندگان

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش