نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار

نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار با ثبت رویدادهای مربوطه، امکان مدیریت راحت و سریع این عرصه را ممکن کرده و ارتباط یکپارچه با نرم افزار حسابداری سازیار دارد.

پیچیدگی محاسبه حقوق و دستمزد، حساسیت محاسبه ها و ارائه اطلاعات متنوع حقوق پردازی به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت دارایی، روندی زمان بر و حساس در واحدهای مالی هر کسب و کار است.

نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار با ثبت رویدادهای مربوطه، امکان مدیریت راحت و سریع این عرصه را ممکن کرده و ارتباط یکپارچه با نرم افزار حسابداری سازیار دارد.

چند نمونه از توانمندی های نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار را بر می شمریم:

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار

 • در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار، پرسنل سازمان را با اطلاعات کامل شناسنامه ای، اطلاعات بیمه، سوابق کاری، تحصیلات و ... تعریف نمایید.

 • موارد و قوانین خاص مانند جانبازی، معافیت بیمه تامین اجتماعی، سهم کارفرما و ... در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار پشتیبانی می شود.

 • عوامل مختلف مانند حقوق پایه، کارانه، اضافه کاری عادی یا تعطیلی، ماموریت، نوبت کاری و .. به سادگی تعریف می شود.

 • می توانید وام های پرسنل را تعریف و مدیریت نمایید.

 • تمامی شعب بیمه و حوزه های مالیاتی مرتبط با سازمان خود را معرفی نمایید.

 • اطلاعات متغیر هر سال، مانند جدول مالیات، سقف بیمه، سقف عیدی و ... را تعریف کنید.

 • می توانید داده ها را تعریف نموده و مالیات با انتخاب شما بر اساس روش های تعدیل ماهانه درآمد، تعریف سالانه درآمد و یا بدون تعدیل محاسبه می شود.

 • اطلاعات ماهیانه کارکردی و ریالی (مساعده ، پاداش و ...) را می توان به صورت دستی وارد نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار کرد و همچنین می تواند اطلاعاتی را از کارت ساعت با فایل های excel و text دریافت کنید.

 • حقوق ماهیانه توسط نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار محاسبه می شود.

 • محاسبه های دوره ای مانند عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار پشتیبانی می شود.

 • در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار محاسبات تسویه حساب پرسنل خود را انجام می دهید و گزارش تسویه حساب در اختیار شما قرار می گیرد.

 • سند حسابداری حقوق، عیدی، بازخرید مرخصی، سنوات و تسویه حساب به صورت خودکار صادر می شود.

 • می توانید فیش حقوق، عیدی، بازخرید مرخصی و بازخرید سنوات را توسط نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار تهیه کنید.

 • فهرست بیمه، فهرست خلاصه بیمه و دیسکت بیمه سازمان خود را مطابق استاندارد در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار می توانید تهیه کنید.

 • فهرست مالیات، فهرست خلاصه مالیات و دیسکت مالیات سازمان خود را مطابق استاندارد وزارت دارایی در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار می توانید تهیه کنید.

 • فهرست پرداخت حقوق با اطلاعات کامل و جزییات دستمزد ارائه می شود.

 • دیسکت بانک حقوق پرسنل با فرمت های مختلف مربوط به بانک های مختلف در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار تهیه می شود.

 • گزارش های متنوع جدولی و نموداری از مسایل مرتبط با حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد سازیار پیش بینی شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش