نرم افزار مدیریت جنبه های زیست محیطی و ریسک ایمنی

نرم افزار مدیریت ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی با توجه به مدل FMEA امکان مدیریت جنبه های ایمنی و زیست محیطی را در عناصرمختلف سازمان مهیا می نماید

امروزه اهمیت شناخت، کنترل و کاهش تأثیرات ایمنی و زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست. غفلت از این جنبه ها، حوادث ناگوار و درنتیجه هزینه های فراوانی ازنظر مالی و جانی برای سازمان ها، کارکنان و جامعه در پی دارد. نرم افزار مدیریت جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی پگاه سیستم با ایجاد بستر متناسب برای مدیریت جنبه های ریسک ایمنی و زیست محیطی می تواند ابزار مناسبی برای پیشگیری از آسیب های فراوان و ایجاد هزینه های شکست باشد.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار مدیریت جنبه های زیست محیطی و ریسک ایمنی پگاه سیستم

  • امکان ثبت سوابق پیگیری استعلام قوانین
  • امکان ایجاد آرشیو مدارک و فایلهای قوانین و الزامات
  • امکان تعریف تعداد ستونهای معیارهایRPN به صورت دلخواه و متناسب با ساختار موجود در سازمان
  • امکان تعریف شناسنامه مواد
  • یادآوری زمان سررسید بازبینی آیتمهای ریسک ایمنی و جنبه های زیست محیطی
  • امکان درج مقادیر معیارهای ریسک ایمنی و جنبه های زیست محیطی با آرشیو تغییرات
  • امکان تعریف انواع عوامل و سئوالات جهت چک لیست های مانور و بازدید
  • امکان تعریف آیتمهای ریسک ایمنی و جنبه های زیست محیطی جهت حوزه های تجهیزات ، فعالیت ها ، محصولات و خدمات سازمان
  • تهیه و بروزرسانی سیستمی جنبه های بارز زیست محیطی

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
کد امنیتی
لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش