نرم افزار مدیریت جنبه های زیست محیطی و ریسک ایمنی

نرم افزار مدیریت ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی با توجه به مدل FMEA امکان مدیریت جنبه های ایمنی و زیست محیطی را در عناصرمختلف سازمان مهیا می نماید

امروزه اهمیت شناخت، کنترل و کاهش تأثیرات ایمنی و زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست. غفلت از این جنبه ها، حوادث ناگوار و درنتیجه هزینه های فراوانی ازنظر مالی و جانی برای سازمان ها، کارکنان و جامعه در پی دارد. نرم افزار مدیریت جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی پگاه سیستم با ایجاد بستر متناسب برای مدیریت جنبه های ریسک ایمنی و زیست محیطی می تواند ابزار مناسبی برای پیشگیری از آسیب های فراوان و ایجاد هزینه های شکست باشد.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار مدیریت جنبه های زیست محیطی و ریسک ایمنی پگاه سیستم

  • امکان ثبت سوابق پیگیری استعلام قوانین
  • امکان ایجاد آرشیو مدارک و فایلهای قوانین و الزامات
  • امکان تعریف تعداد ستونهای معیارهایRPN به صورت دلخواه و متناسب با ساختار موجود در سازمان
  • امکان تعریف شناسنامه مواد
  • یادآوری زمان سررسید بازبینی آیتمهای ریسک ایمنی و جنبه های زیست محیطی
  • امکان درج مقادیر معیارهای ریسک ایمنی و جنبه های زیست محیطی با آرشیو تغییرات
  • امکان تعریف انواع عوامل و سئوالات جهت چک لیست های مانور و بازدید
  • امکان تعریف آیتمهای ریسک ایمنی و جنبه های زیست محیطی جهت حوزه های تجهیزات ، فعالیت ها ، محصولات و خدمات سازمان
  • تهیه و بروزرسانی سیستمی جنبه های بارز زیست محیطی

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش