نرم افزار خرید سازیار

نرم افزار خرید سازیار با ثبت رویدادهای خرید، علاوه بر امکان مدیریت فعالیت های جاری خرید و اطلاعات تأمین کنندگان با دیگر نرم افزار های سازیار ارتباط یکپارچه دارد

نرم افزار خرید سازیار با ثبت رویدادهای خرید، امکان مدیریت فعالیت های جاری خرید و اطلاعات تأمین کنندگان را ممکن می کند و با نرم افزار های انبار، حسابداری و خزانه داری(دریافت و پرداخت) سازیار ارتباط یکپارچه دارد.

به چند توانمندی محوری در نرم افزار خرید سازیار اشاره می کنیم:

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار خرید سازیار

  • در نرم افزار خرید سازیار، تمامی تامین کنندگان خود را معرفی نمایید.

  • در صورت برگشت از خرید کالا، امکان صدور آن بر مبنای فاکتور خرید را دارید و همچنین می توانید به صورت مستقل از فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید خود را ثبت نمایید.

  • وضعیت فاکتورهای تسویه شده و یا باز را مدیریت کنید.

  • اسناد حسابداری خرید و رسید و حواله های مرتبط در انبار به صورت خودکار صادر می شود.

  • مالیات بر ارزش افزوده هر فاکتور خرید یا فاکتور برگشتی به صورت خودکار محاسبه شده و با سهولت گزارش مالیات و عوارض خرید تهیه می شود.

  • امکان کنترل مانده طلب تامین کننده را با تکمیل اطلاعات فاکتورهای خرید و برگشت از خرید و رسیدهای خزانه داری خواهید داشت و گزارش های دقیق و کم نظیری همچون کارت تامین کننده در اختیار شما قرار می گیرد.

  • در نرم افزار خرید سازیار می توانید از گزارش های متنوع جدولی و نموداری از وضعیت تامین کنندگان و کالاهای خریداری شده اطلاعات بروز و دقیقی داشته باشید.

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش