نرم افزار مدیریت مانور و بازدید

نرم افزار مدیریت مانور و بازدید امکان برنامه ریزی کلیه مانورهای ایمنی و زیست محیطی را با امکان ایجاد و ثبت چک لیست های درون سازمانی مهیا می نماید

آمادگی هرچه بیشتر و بهترِ سازمان ها برای مقابله با حوادث احتمالی باعث کاهش بسیاری از هزینه‌ های حوادث در سازمان ها می شود. گاه و در برخی حوادث، تأخیر و آماده نبودن سازمان در مقابله با آن ها، ادامۀ حیاط سازمان را غیرممکن می سازد و خسارت های مالی و جانی فراوانی به سازمان و جامعه وارد می آورد. نرم افزار مدیریت مانور و بازدید با تسهیل در مدیریت و برنامه ریزی مانور و بازدید، می تواند ابزار مناسبی برای ایجاد آمادگی در مقابله با حوادث باشد.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار مدیریت مانور و بازدید پگاه سیستم

  • امکان تعریف انواع تیم های مشارکت کننده در مانور و بازدید با تعییت مسئولیتهای افراد
  • امکان گروه بندی عوامل مورد بررسی و کنترل در مانور و بازدید
  • امکان برنامه ریزی زمانهای مانور و بازدید
  • امکان تعریف انواع مانور و بازدید با دوره های زمانی متفاوت
  • یادآوری زمان سررسید مانور و بازدید و اطلاع رسانی به افراد تیم های مشارکت کننده
  • امکان تعریف انواع چک لیست های مانور و بازدید
  • امکان تعریف انواع عوامل و سئوالات جهت چک لیست های مانور و بازدید
  • امکان تهیه انواع گزارش از سوابق چک لیست های مانور و بازدید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش