فرم درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل تکمیل نمایید.

نمایندگی(*)
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید

نام شرکت / نام فروشگاه(*)
لطفا نام شرکت / نام فروشگاه خود را یادداشت نمایید.

تاریخ تاسیس / تاریخ تولد
لطفا تاریخ تاسیس / تاریخ تولد را یادداشت نمایید.

زمینه فعالیت(*)
لطفا زیمنه فعالیت خود را یادداشت نمایید.

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر

شماره ملی
لطفا شماره ملی خود را به طور صحیح یادداشت نمایید.

شماره تلفن ثابت(*)
لطفا شماره تلفن خود را یادداشت نمایید.

شماره همراه(*)
لطفا شماره همراه خود را یادداشت نمایید.

آدرس(*)
لطفا آدرس محل فعالیت خود را یادداشت نمایید.

آدرس ایمیل(*)
لطفا آدرس ایمیل خود را یادداشت نمایید.

نوع نمایندگی مورد درخواست(*)

لطفا نوع نمایندگی مورد درخواست خود را انتخااب نمایید.

نوع محصول مورد درخواست(*)
لطفا نوع محصول مورد درخواست خود را انتخاب نمایید.

رزومه در خصوص فروش نرم افزار
ورودی نامعتبر

ارسال فایل رزومه
حداکثر حجم فایل 2 مگابایت و به فرمت های zip, pdf,doc,docx, jpg و png می توانید ارسال نمایید.

همکاری با سایر شرکت های نرم افزاری
ورودی نامعتبر

ارسال فایل همکاری با سایر شرکت های نرم افزاری
حداکثر حجم فایل 2 مگابایت و به فرمت های zip, pdf,doc,docx, jpg و png می توانید ارسال نمایید.

ارسال مدارک
حداکثر حجم فایل 4 مگابایت و به فرمت های zip, pdf,doc,docx, jpg و png می توانید ارسال نمایید.

سوابق کاری
حداکثر حجم فایل 4 مگابایت و به فرمت های zip, pdf,doc,docx, jpg و png می توانید ارسال نمایید.

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش