Up

استاندارد حسابداري شماره 31 - داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده

هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری دارایی‌های نگهداری شده برای فروش و نحوه ارائه و افشای عملیات متوقف شده است به طور خاص، این استاندارد موارد زیر راالزامی نموده است:

  • الف. دارایی‌هایی که معیارهای طبقه بندی به عنوان ” نگهداری شده برای فروش “ را احراز می کنند، به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه گیری و احتساب استهلاک چنین دارایی‌هایی متوقف می شود

  • ب. دارایی‌هایی که معیارهای طبقه بندی به عنوان ” نگهداری شده برای فروش “ را احراز می کنند در ترازنامه، و نتایج عملیات متوقف شده در صورت سود و زیان، به طور جداگانه ارائه می شوند.

گزارشات نرم افزار حسابداری پگاه سیستم می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند.

استاندارد حسابداری شماره 31
 
 
Powered by Phoca Download

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش