Up

استاندارد حسابداري شماره 9 - حسابداري پيمانهاي بلندمدت

هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها و هزینه های مرتبط با پیمان‌های بلندمدت در صورتهای مالی پیمانکار است به دلیل ماهیت فعالیت موضوع پیمان‌های بلندمدت، تاریخ شروع پیمان و تاریخ تکمیل آن معمولاً در دوره های مالی متفاوتی قرار می گیرد. بنابراین، مسئله اصلی در حسابداری پیمان‌های بلندمدت، تخصیص درآمدها و هزینه های پیمان به دوره‌هایی است که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می شوداین استاندارد معیارهای شناخت مندرج در مفاهیم نظری گزارشگر ی مالی را جهت تعیین زمان شناخت درآمد و هزینه های پیمان به عنوان اقلام صورت سود و زیان بکار می گیرداین استاندارد همچنین، رهنمودهایی را برای اعمال این معیارها ارائه می کند.

نرم افزار حسابداری پگاه سیستم به کمک گزارشات و امکانات خود در این زمینه می‌تواند شما را یاری نماید.

استاندارد حسابداری شماره 9
 
 
Powered by Phoca Download

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش