نرم افزار ممیزی داخلی

نرم افزارممیزی داخلی مدیریت برنامه ریزی واعلام برنامه ممیزی با امکان چک لیست های درون سازمانی برای ممیزین و مالکین فرایند با محاسبه مقدارکمی امتیازممیزی رامهیا می نماید

نرم افزار ممیزی داخلی سازوکاری است برای تعیین میزان انطباق فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت و نتایج حاصل از آن، با نظام کیفیت مستقر در سازمان ها و نیز حصول اطمینان از اجرای کارا و اثربخش سیستم مدیریت کیفیت و شناسایی انطباق نداشتن های احتمالی آن ها.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

 نرم افزار زیر سیستم ممیزی داخلی پگاه سیستم

  • تعریف ممیزان سیستم، برای ممیزی داخلی سیستم و ممیزی فرایند تولید
  • اعلام سازوکار فرارسیدن زمان برنامه ریزی ممیزی
  • اعلام برنامۀ ممیزی به واحدها و صاحبان فرایندها و دریافت درخواست تغییر برنامه
  • ایجاد چک لیست‌ های مختلف براساس ممیزی داخلی
  • ایجاد ارزیابی‌ های مختلف با توجه به تفاوت روش‌ های مختلف ممیزی فرایند مشتریان مختلف
  • ایجاد برنامۀ ممیزی به صورت مکانیزه
  • صدور اقدام اصلاحی از فرم چک لیست ممیزی داخلی
  • گزارش گیری نفرساعت صرف شده برای ممیزی
  • مقایسۀ برنامۀ طراحی شده و اجراشده

تصاویر

 نرم افزار زیر سیستم ممیزی داخلی پگاه سیستم

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش