خوشحالی و خوشبختی و نقش منابع انسانی - دکتر نسرین جزنی

خوشحالی و خوشبختی و نقش منابع انسانی، دکتر نسرین جزنی؛

 

خوشحالی و خوشبختی و نقش منابع انسانی، دکتر نسرین جزنی؛
سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم افزار پگاه سیستم در دانشگاه تهران
کلیپ شماره 5 یکشنبه ها

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
کد امنیتی
لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش